Reklam

Texter av Karliene

SångtexterÖversättningarÖnskningar
A Jon Snow Fan Song engelskavideo franska
grekiska
spanska
rumänska
Angel! engelskavideo franska
kinesiska
Anne Bonny engelskavideo
Armada engelska
Elizabeth
Become the Beast engelskavideo franska
grekiska
italienska
persiska
ryska
spanska
turkiska
tyska #1 #2
ungerska
koreanska
rumänska #1 #2
serbiska
Blood Countess engelskavideo grekiska
IPA
Born to Be Your Queen engelskavideo
The Ballad of Anne Boleyn
grekiska
italienska
turkiska
ungerska
serbiska
Bound engelskavideo franska
grekiska
spanska
tyska
rumänska
serbiska
Elizabeth engelska
Elizabeth
Elizabeth's Lullaby engelskavideo
The Ballad of Anne Boleyn
franska
grekiska #1 #2
italienska
turkiska
ungerska
rumänska
Fire and Gold engelskavideo
Elizabeth
Follow the Sun engelskavideo franska
grekiska
italienska
tyska
rumänska
serbiska
Gently as She Goes engelskavideo italienska
ryska
spanska
rumänska
Hands of Gold engelskavideo bulgariska
grekiska
rumänska
Home (An Outlander Fan Song) engelskavideo franska #1 #2
italienska
spanska
rumänska
I Give My Heart to Him engelskavideo franska
grekiska
turkiska
tyska
svenska
I will always find you engelskavideokinesiska
I Will Be No Mistress engelskavideo
The Ballad of Anne Boleyn
grekiska
ungerska
Into the West engelskavideorumänska
It's Always Summer Under The Sea engelskavideo ryska
tyska
serbiska
Kings of the Sea (A Vikings Fan Song) engelskavideo franska
italienska
spanska
tyska
rumänska
Lament for Boromir engelskavideo franska
italienska
spanska
finska
rumänska
Let It End engelskavideo franska
grekiska #1 #2
tyska
portugisiska
serbiska
rumänska
Let It Go engelskavideo
Lullaby of Woe engelskavideoportugisiska
Magic Dance engelskavideo
Mother Earth engelskavideo franska
grekiska
ryska
spanska
My Featherbed engelskavideo franska
grekiska
tyska
Georgiska
holländska
portugisiska
rumänska
Never Let Go engelskavideo italienska
spanska
tyska
rumänska
svenska
No Master engelskavideo
Elizabeth
Return to Oz engelskavideo
Robin Sweet engelskavideo
Elizabeth
italienska
spanska
Sansa's Hymn engelskavideo franska
italienska
spanska
tyska
rumänska
Santa Baby engelskavideo
Cd single
grekiska
turkiska
Shallow engelskavideo tyska
Smaug's Song engelskavideo franska
grekiska
italienska
tyska
holländska
portugisiska
The Dornishman's Wife engelskavideo franska
grekiska
tyska
The Edge of Night engelskavideo franska
grekiska
tyska
Tongan
serbiska
The Last of the Giants engelskavideo franska
grekiska
italienska
ryska
spanska
turkiska
tyska
Georgiska
Tongan
makedonska
portugisiska
rumänska
The Raven engelskavideo
The Ballad of Anne Boleyn (EP)
franska
grekiska
ungerska
The Song of the Seven engelskavideo franska
grekiska
turkiska
tyska
rumänska
The Tower engelskavideo
Elizabeth
grekiska
The Wolven Storm engelskavideo arabiska
franska
italienska
spanska
ungerska
rumänska
To God I Commend My Soul engelskavideo
The Ballad of Anne Boleyn
grekiska
turkiska
ungerska
To Kill a Queen engelskavideo
Elizabeth
Tonight engelskavideo franska
tyska
Tongan
serbiska
Walk with the Devil engelskavideo spanska
Wayfaring Stranger engelskavideo franska
italienska
spanska
tyska
rumänska
Winter Rose engelskavideo
The Ballad of Anne Boleyn
grekiska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
rumänska
holländska
Witch engelskavideo franska
grekiska
tyska
Wuthering Heights engelskavideo grekiska
tyska
You win or you die engelskavideo bulgariska
grekiska
tyska
Your Girl engelska tyska
serbiska
Karliene featuring lyricsÖversättningar
Ashley Serena - The Last Unicorn engelskavideo ungerska
Karliene also performedÖversättningar
Karen Matheson - Ailein Duinngäliska (skotsk gäliska)video engelska
grekiska
italienska
katalanska
spanska
The Witcher 3: Wild Hunt (OST) - The Fields of Ard Skelliggäliska (skotsk gäliska)video
The Witcher 3: Wild Hunt: Soundtrack (2015)
engelska
tyska
svenska
Kommentarer