• Gustaf Fröding

    Klunkom, Welam Welamsson

    översättning till tyska

Dela med sig
Font Size
svenska
Originaltexter

Klunkom, Welam Welamsson

Klunkom, Welam Welamsson,
klunkom, Welam Welamsson,
si ormen är tagen
och glädjen är stor,
i länkar är han slagen
och väntar domedagen
i burn, där han bor.
Klunkom, Welam Welamsson,
gudlov vi have Sturen
instoppad i buren!
 
Klunkom, Welam Welamsson,
klunkom, Welam Welamsson,
herr Larses postillor
vi vele giva Hin,
och så herr Bengtses brillor,
låt kalla våra frillor
från staden hitin.
Klunkom, Welam Welamsson,
låt fylla mer i stopen
att läska frillohopen!
 
Klunkom, Welam Welamsson,
klunkom, Welam Welamsson,
vår tid vi vele öda
med dryckjom och svir,
så drickom oss röda,
så drickom oss döda
i gott Malvasir.
Klunkom, Welam Welamsson,
och blomstrom och blommom,
åt Hecklom vi kommom.
 
tyska
Översättning

Prosit, Welam Welamsson

Prosit, Welam Welamsson,
prosit, Welam Welamsson,
der Drach ist geschlagen,
für Frevel belohnt,
und harrt in Not und Plage
der Straf am Jüngsten Tage
im Loch, wo er wohnt.
Prosit, Welam Welamsson,
sieh, Sture ist gefangen
mit eisernen Stangen!
 
Prosit, Welam Welamsson,
prosit, Welam Welamsson,
Herrn Larses Postille
zum Teufel geben wir
und auch Herrn Bengtens Brille,
laß rufen zur Quadrille
uns Hurenweiber her.
Prosit, Welam Welamsson,
laß Krüge fülln zum Saufen
auch für den Hurenhaufen!
 
Prosit, Welam Welamsson,
laß uns trinken, Welamsson,
die öden Zeiten töten
und uns mit Wein und Bier
die fahlen Wangen röten
und trotzen Satans Nöten
mit gutem Malvasier.
Prosit, Welam Welamsson,
laß Blumen uns frommen,
zum Hekla wir kommen.
 
____
Klaus-Rüdiger Utschick:
Gustaf Fröding. Schilf, Schilf, rausche. München 1999 (Anacreon-Verlag)
 
Kommentarer