Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stå med Ukraina!

texter av Knvista Sune

LåttexterÖversättningar
Källvattnetsvenska tyska
Kommentarer
Read about music throughout history