Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stå med Ukraina!
Kofia
Kofia
Kofia begäranden om transkriptioner
Palestinas Dotter  arabiska, svenska 
Palestina Mitt Land
Nazareth (الناصرة)  arabiska, svenska 
Mitt Hemlands Jord
Baladi  arabiska 
Palestina Mitt Land
Kommentarer