La vie en rose ( översättning till IPA)

Reklam
översättning till IPAIPA
A A

la vi ɑ̃ ʁoz

dez jø ki fɔ̃ bese le mjɛ̃
ɛ̃ ʁiʁ ki sə pɛʁ syʁ sa buʃ
vwala lə pɔʁtʁɛ sɑ̃ ʁətuʃ
də lɔm okɛl ʒapaʁtjɛ̃
 
kɑ̃ il mə pʁɑ̃ dɑ̃ se bʁa
il mə paʁl tu ba
ʒə vwa la vi ɑ̃ ʁoz
 
il mə di de mo damuʁ
də mo də tu le ʒuʁ
e sa mə fɛ kɛlkə ʃoz
 
il ɛ ɑ̃tʁe dɑ̃ mɔ̃ kɔœʁ
yn paʁ də bɔnœʁ
dɔ̃ ʒə kɔnɛ la koz
 
sɛ lɥi puʁ mwa, mwa puʁ lɥi dɑ̃ la vi
il mə la di, la ʒyʁe puʁ la vi
 
e dɛ kə ʒə lapɛʁswa
alɔʁ ʒə sɑ̃s ɑ̃ mwa
mɔ̃ kɔœʁ ki ba
 
de nɥi damuʁ a ply finiʁ
ɛ̃ gʁɑ̃ bɔnœʁ ki pʁɑ̃ sa plas
lez ɑ̃nɥi, le ʃagʁɛ̃ sefas
øʁø, øʁø a ɑ̃ muʁiʁ
 
kɑ̃ il mə pʁɑ̃ dɑ̃ se bʁa
il mə paʁl tu ba
ʒə vwa la vi ɑ̃ ʁoz
 
il mə di de mo damuʁ
də mo də tu le ʒuʁ
e sa mə fɛ kɛlkə ʃoz
 
il ɛ ɑ̃tʁe dɑ̃ mɔ̃ kɔœʁ
yn paʁ də bɔnœʁ
dɔ̃ ʒə kɔnɛ la koz
 
sɛ lɥi puʁ mwa, mwa puʁ lɥi dɑ̃ la vi
il mə la di, la ʒyʁe puʁ la vi
 
e dɛ kə ʒə lapɛʁswa
alɔʁ ʒə sɑ̃s ɑ̃ mwa
mɔ̃ kɔœʁ ki ba
 
Inskickad av The Rainbow LinguistThe Rainbow Linguist Mån, 02/05/2016 - 00:18
Senast ändrad av CherryCrushCherryCrush Tor, 05/05/2016 - 18:39
Anmärkning:

IPA

franskafranska

La vie en rose

Idioms from "La vie en rose"
Kommentarer
CherryCrushCherryCrush    Tor, 05/05/2016 - 18:40

Hi,

I've changed the language of your "transliteration" to IPA (we actually have this one available in the language list) Regular smile

Miley_LovatoMiley_Lovato    Tis, 20/12/2016 - 20:17

the line "C’est toi pour moi, moi pour lui dans la vie
Il me l’a dit, l’a juré pour la vie " has been changed, please correct your translation