Reklam

Texter av Leslie

SångtexterÖversättningarÖnskningar
Des mots invincibles franskavideo katalanska
Et j'attends franska
Mes couleurs (2004)
engelska
katalanska
Hier encore franska engelska
Je suis et je resterai franskavideo
Je suis et je resterai (2002)
persiska
Je te donne franskavideo
Les enfants de l'orage
danska
Translitteration
L'envers de la terre franska engelska
katalanska
Le bon choix franska
Je suis et je resterai (2002)
engelska
Never Never franska engelska
Pardonner franskavideo
Je suis et je resterai (2002)
katalanska
kinesiska
Si le temps franska
L'Amour en vol (2006)
engelska
holländska
Sobri franska engelska
katalanska
Sobri 2 arabiska engelska
Tout sur mon père franska
À la recherche du bonheur (2010)
katalanska
spanska
Leslie featuring lyricsÖversättningar
Génération Goldman - La vie par procuration franskavideo
Génération Goldman Volume 2
Leslie also performedÖversättningar
Jean-Jacques Goldman - Je te donne engelska, franskavideo
Non homologué
engelska #1 #2 #3
turkiska
tyska
Translitteration
holländska
koreanska
Jean-Jacques Goldman - La vie par procuration franskavideo
Entre gris clair et gris foncé
bulgariska
engelska
spanska
Kommentarer