Texter av Hamilton (Musical)

SångtexterÖversättningarÖnskningar
A Winter's Ball engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
finska #1 #2
franska
italienska
kroatiska
ryska
serbiska
spanska
svenska
turkiska
tyska
ungerska
Aaron Burr, Sir engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
bulgariska
danska
finska #1 #2
franska #1 #2
italienska
ryska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Alexander Hamilton engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
arabiska
bulgariska
finska #1 #2
franska #1 #2
holländska
italienska
kroatiska
norska
portugisiska
ryska
spanska #1 #2
svenska
turkiska
tyska
ungerska
Xhosa
Best of Wives and Best of Women engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
finska #1 #2
franska
italienska
ryska
serbiska
spanska #1 #2
svenska
turkiska
tyska
Blow Us All Away engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
italienska
spanska #1 #2
tyska
ungerska
finska
Burn engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
bulgariska #1 #2
finska #1 #2
franska #1 #2
italienska
kroatiska
ryska
serbiska
spanska #1 #2 #3
svenska
turkiska
tyska #1 #2
ungerska
Cabinet Battle #1 engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
italienska
kroatiska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
finska
Cabinet Battle #2 engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
italienska
spanska #1 #2
svenska
turkiska
tyska
finska
Cabinet Battle #3 (Demo) engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
spanska
Congratulations engelska
Hamilton
bulgariska #1 #2
Filipino/Tagalog
finska
franska
italienska #1 #2
ryska
spanska #1 #2
svenska
turkiska
tyska
ungerska
arabiska
Korsikanska
Dear Theodosia engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
bulgariska
finska #1 #2
franska
italienska
serbiska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
ungerska
arabiska
Dear Theodosia (Reprise) engelska
The Hamilton Mixtape
italienska
spanska
Farmer Refuted engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
finska
franska
italienska
spanska
svenska
tyska
First Burn engelska
First Burn (Single)
franska
italienska
serbiska
spanska
svenska
turkiska
Guns and Ships engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
finska
franska
italienska
kroatiska
ryska
Slovenska
spanska #1 #2
svenska
tyska
ungerska
Helpless engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
finska
franska
italienska
ryska
spanska
tyska
ungerska
History Has Its Eyes On You engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
bulgariska
danska
finska
franska
italienska #1 #2
kroatiska
ryska
serbiska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
ungerska
Hurricane engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
bulgariska
finska
franska
italienska
kroatiska
serbiska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
ungerska
I Know Him engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
bulgariska
finska
franska
holländska
italienska
kroatiska
spanska #1 #2
svenska
tyska
ungerska
It's Quiet Uptown engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
bulgariska
danska
finska
franska
italienska
serbiska
spanska #1 #2
svenska
turkiska
tyska
ungerska
Let it Go engelska franska
italienska
ryska
spanska
Meet Me Inside engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
italienska
spanska #1 #2
tyska
ungerska
finska
My Shot engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
finska
franska #1 #2 #3
italienska
spanska
tyska
ungerska
Finnish (Savo)
No John Trumbull engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
kroatiska
spanska
franska
Non-Stop engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
bulgariska
finska
franska
italienska
ryska
spanska #1 #2
svenska
tyska
ungerska
One Last Time engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
italienska
spanska #1 #2
svenska
tyska
ungerska
finska
Right Hand Man engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
italienska
spanska
tyska
ungerska
finska
franska
Satisfied engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
bulgariska
danska
finska #1 #2
franska
italienska
kinesiska
ryska
spanska
svenska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
arabiska
Say No To This engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
bulgariska
finska
franska
italienska
spanska #1 #2
svenska
turkiska
tyska
ungerska
ryska
Schuyler Defeated engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
italienska
spanska #1 #2
tyska
finska
Stay Alive engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
finska
franska
italienska
spanska #1 #2
tyska
Stay Alive (Reprise) engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
danska
franska
italienska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
ungerska
finska
Take A Break engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
bulgariska
franska
italienska
spanska #1 #2
tyska
ungerska
finska
Ten Duel Commandments engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
italienska
ryska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
finska
franska
Ten Things One Thing engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
italienska
That Would Be Enough engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
italienska
kroatiska
spanska #1 #2
tyska
finska
The Adams Administration engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
italienska
ryska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
The Election of 1800 engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
italienska
kroatiska
spanska #1 #2
svenska
tyska
The Reynolds Pamphlet engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
italienska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
ungerska
The Room Where It Happens engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
danska
franska
italienska
ryska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
ungerska
The Schuyler Sisters engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
danska
finska
franska
italienska
spanska
svenska
turkiska
tyska
ungerska
The Story of Tonight engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
finska
franska
italienska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
The Story of Tonight (Reprise) engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
italienska
spanska
tyska
ungerska
The World Was Wide Enough engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
bulgariska
franska
italienska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
Tomorrow There'll Be More of Us engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
ryska
spanska
svenska
tyska
Wait For It engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
bulgariska
franska
italienska
japanska
norska
ryska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Washington On Your Side engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
italienska
kroatiska
spanska
svenska
tyska
ungerska
We Know engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
italienska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
ungerska
What Comes Next? engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
bulgariska
franska
italienska
ryska
spanska #1 #2
svenska
tyska
ungerska
What'd I Miss engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
italienska
kroatiska
spanska #1 #2
tyska
ungerska
Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
bulgariska
franska
italienska
kroatiska
spanska #1 #2
svenska
turkiska
tyska
ungerska
Yorktown (The World Turned Upside Down) engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
italienska
spanska #1 #2
svenska
turkiska
tyska
ungerska
You'll Be Back engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
bulgariska
finska
franska
italienska
ryska #1 #2
spanska
svenska #1 #2
turkiska
tyska
ungerska
Your Obedient Servant engelska
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
franska
italienska
spanska #1 #2
svenska
tyska
ungerska #1 #2
Hamilton (Musical) also performedÖversättningar
Studio Accantus - Przyjdzie czas [You'll Be Back]polska
Hamilton (Musical) transcription requests
Descansa (Take A Break)  spanska 
Kommentarer
Read about music throughout history