Reklam

Texter av Luca Turilli's Dreamquest

SångtexterÖversättningarÖnskningar
Black Rose engelskavideo
Lost Horizons (2006)
tjeckiska
ungerska
Dolphin's Heart engelskavideo
Lost Horizons (2006)
tjeckiska
Dreamquest engelskavideo
Lost Horizons (2006)
tjeckiska
Energy engelskavideo
Lost Horizons (2006)
tjeckiska
Frozen Star engelskavideo
Lost Horizons (2006)
tjeckiska
Gothic Vision engelskavideo
Lost Horizons (2006)
Kyoto's Romance engelskavideo
Lost Horizons (2006)
Shades Of Eternity engelskavideo
Lost Horizons (2006)
Sospiro divino italienskavideo
Lost Horizons (2006)
engelska
Too Late engelskavideo
Lost Horizons (2006)
Virus engelskavideo
Lost Horizons (2006)
tjeckiska
Kommentarer