Reklam

The Mountain sat upon the Plain ( översättning till hebreiska)

Författaren har bett om korrekturläsning
engelska
engelska
A A

The Mountain sat upon the Plain

The Mountain sat upon the Plain
In his tremendous Chair—
His observation omnifold,
His inquest, everywhere—
The Seasons played around his knees
Like Children round a sire—
Grandfather of the Days is He
Of Dawn, the Ancestor—
 
Inskickad av GeborgenheitGeborgenheit Tor, 08/07/2021 - 06:02
översättning till hebreiskahebreiska (poetisk)
Align paragraphs

ההר ישב במישור

ההר ישב במישור
בתוך הכורסא הענקית שלו—
שדה הראיה שלו בלתי מוגבל,
הביקורת שלו, בכל—
ליד ברכיו שחקו עונות השנה
כמו ילדים סביב ראש השבט—
סב הימים הוא
האב הקדמון של הזריחה—
 
Tack!
Detta är en poetisk översättning - avvikelser från originalet förekommer (ytterligare ord, ytterligare eller utelämnad information, utbytta koncept).
Inskickad av IsraelWuIsraelWu Tor, 16/09/2021 - 16:20
Anmärkning:

ההבדלים מהמקור הם מזעריים, אבל:"שלא יגידו" אני מוסיף
את האות
P

Den som skrev översättningen har anhållit om korrekturläsning.
Det innebär att vederbörande gärna emottager rättelser, förslag etc. angående översättningen.
Den som är kunnig i båda språken får gärna kommentera.
Översättningar av "The Mountain sat ..."
hebreiska PIsraelWu
Kommentarer
Read about music throughout history