Odyn v kanoe
Odyn v kanoe
LåttexterÖversättningar
Ікони (Шістдесятникам) (Ikony (Shistdesyatnykam))
engelska #1 #2 #3
ryska #1 #2
translitteration #1 #2
vitryska
+6
Будь мені кимось (Bud' meni kymos')
Бути тобою (Buty toboyu) engelska
ryska
Веснянка (Vesnyanka)
engelska
ryska
translitteration #1 #2
+2
Вовк (Vovk)
Вулиця (Vulytsia) engelska
ryska
Демони (Demony)
engelska #1 #2
ryska
tyska
translitteration #1 #2
polska
+5
Дерево (Derevo)
engelska
ryska #1 #2
translitteration #1 #2
+3
Дощі (Doshchi) engelska
ryska
polska
Жучка (Zhuchka) engelska
ryska
translitteration
Колискова (Kolyskova) engelska
ryska
Кому то тре (Komu to tre) engelska #1 #2
ryska
Коти (Koty) engelska
translitteration
Лісабон (Lisаbon) engelska
ryska
Лю (Lyu) engelska
ryska
polska
Маленький хлопчик (Malen'kyy khlopchyk)
engelska
turkiska
ryska #1 #2 #3
translitteration #1 #2
+5
Мамма (Mamma)
Небо (Nebo)
Один в полі воїн (Odyn v poli voyin) engelska
Осінь (Osinʹ)
От і все (Ot i vse)
engelska
ryska
translitteration #1 #2
+2
Пішы (Pishy)
Пам'яті мало (Pam'yati malo) engelska
ryska
Подобається, як ти ідеш (Podobayetsya, yak ty idesh)
Пообіцяй мені (Poobitsiai meni)
engelska #1 #2 #3
turkiska
ryska #1 #2 #3
translitteration #1 #2
polska
kinesiska
vitryska
latin
+11
Прекрасний оповідач (prekrasny opovidach) engelska
ryska
Про автора (Pro avtora) engelska
Про білизну (Pro bilyznu)
Реквієм (Rekvijem)
engelska
ryska
translitteration #1 #2
+2
Рибка (Rybka)
engelska #1 #2
ryska
translitteration #1 #2
+3
Розсипаюся (Rozsypayusya) engelska
Румба (Rumba) engelska
ryska
Стіни (Stiny) engelska
ryska
У мене немає дому (U mene nemaye domu)
engelska #1 #2 #3 #4
spanska
franska
ryska #1 #2
tyska
italienska
translitteration #1 #2 #3
rumänska
polska #1 #2
bulgariska
vitryska #1 #2
+17
Хуанхе (Huanhe) engelska
ryska
Човен (Choven)
Шахи (Shakhy)
engelska
ryska
translitteration #1 #2
+2
янголе (yanhole) engelska
Kommentarer