Texter av Odyn v kanoe

Odyn v kanoe
SångtexterÖversättningarÖnskningar
Ikony (Shistdesyatnykam) - Ікони (Шістдесятникам)ukrainska engelska
ryska #1 #2
Translitteration #1 #2
Будь мені кимось (Bud' meni kymos')ukrainska
Невидана книга
ryska
Бути тобою (Buty toboyu)ukrainska
Один в каное
ryska
engelska
Веснянка (Vesnyanka)ukrainska
Невидана книга
ryska
Translitteration #1 #2
Вовк (Vovk)ukrainska engelska
franska
ryska
Translitteration
turkiska
Вулиця (Vulytsia)ukrainska
Один в каное
ryska
Демони (Demony)ukrainska engelska #1 #2
ryska
Translitteration
Дерево (Derevo)ukrainska
Один в каное
ryska #1 #2
Translitteration #1 #2
Жучка (Zhuchka)ukrainska
Один в каное
engelska
ryska
Translitteration
Колискова (Kolyskova)ukrainska
Один в каное
ryska
Кому то тре (Komu to tre)ukrainska
Невидана книга
Коти (Koty)ukrainska engelska
Translitteration
Лісабон (Lisаbon)ukrainska
Невидана книга
Лю (Lyu)ukrainska
Один в каное
Маленький хлопчик (Malen'kyy khlopchyk)ukrainska
Один в каное
engelska
ryska #1 #2
Translitteration #1 #2
turkiska
Мамма (Mamma)ukrainska engelska
ryska
Translitteration #1 #2
Небо (Nebo)ukrainska
Один в каное
bulgariska
engelska
ryska
Translitteration
vitryska
Осінь (Osinʹ)ukrainska
Один в каное
engelska
ryska
Translitteration #1 #2
rumänska
От і все (Ot i vse)ukrainska ryska
Translitteration #1 #2
Пішы (Pishy) vitryska engelska
IPA
ryska #1 #2
Translitteration #1 #2
turkiska
ukrainska
Пам'яті мало (Pam'yati malo)ukrainska
Невидана книга
engelska
ryska
Подобається, як ти ідеш (Podobayetsya, yak ty idesh)ukrainska
Один в каное
polska
Пообіцяй мені (Poobitsiai meni)ukrainska engelska #1 #2 #3
ryska #1 #2 #3
Translitteration
turkiska
vitryska
Прекрасний оповідач (prekrasny opovidach)ukrainska
Невидана книга
Про автора (Pro avtora)ukrainska
Невидана книга
Про білизну (Pro bilyznu)ukrainska engelska
ryska
Translitteration #1 #2
vitryska
Реквієм (Rekvijem)ukrainska engelska
ryska
Translitteration #1 #2
Рибка (Rybka)ukrainska
Один в Каное
engelska #1 #2
ryska
Translitteration
Розсипаюся (Rozsypayusya)ukrainska
Невидана книга
Румба (Rumba)ukrainska
Один в каное
Стіни (Stiny)ukrainska
Один в каное
ryska
У мене немає дому (U mene nemaye domu)ukrainska engelska #1 #2 #3
italienska
rumänska
ryska #1 #2
spanska
Translitteration #1 #2
vitryska #1 #2
franska
polska
Хуанхе (Huanhe)ukrainska
Невидана книга
ryska
Човен (Choven)ukrainska arabiska
engelska
portugisiska
ryska
Translitteration #1 #2
vitryska
Шахи (Shakhy)ukrainska engelska
ryska
Translitteration #1 #2
Kommentarer
Read about music throughout history