Texter av One Direction

SångtexterÖversättningarÖnskningar
18 engelska
Four (2014)
albanska
arabiska
bulgariska
danska
finska
franska #1 #2
grekiska
hebreiska
holländska
indonesiska
italienska
japanska
koreanska
kroatiska #1 #2
lettiska
litauiska
portugisiska
rumänska #1 #2 #3
ryska
serbiska
Slovenska
spanska #1 #2 #3 #4
svenska
turkiska #1 #2
tyska #1 #2
ungerska
hindi
A.M engelska
Made In The A.M (2015)
albanska
arabiska
finska
franska
grekiska
hebreiska
hindi
indonesiska
italienska
kinesiska
koreanska
kroatiska
litauiska
malaysiska
persiska
portugisiska
rumänska #1 #2
ryska
serbiska
Slovenska
spanska
svenska
turkiska #1 #2 #3
tyska
ungerska
Act My Age engelska
Four (2014)
albanska
bulgariska
finska
franska
grekiska
holländska
italienska
kroatiska
litauiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
Slovenska
spanska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Alive engelska
Midnight Memories (2013)
albanska
arabiska
bulgariska
danska
finska
franska #1 #2
grekiska #1 #2
indonesiska
italienska
kroatiska
litauiska
persiska
portugisiska
rumänska #1 #2 #3
ryska #1 #2
serbiska
Slovenska
spanska
svenska
turkiska #1 #2
tyska
ukrainska
ungerska #1 #2
All you need is love engelska
Take Me Home (2012)
azerbajdzjanska
bulgariska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
spanska
turkiska
tyska
ukrainska
ungerska
Another World engelska
Up All Night (2011)
albanska
arabiska
bosniska
franska
grekiska
holländska
italienska
kroatiska
litauiska
persiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
Slovenska
spanska
turkiska
tyska
ukrainska
ungerska
Back For You engelska
Take Me Home (2012)
arabiska
Burmesiska
danska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
Slovenska
spanska
svenska
turkiska
tyska
ukrainska
ungerska #1 #2
Best Song Ever engelska
Midnight Memories (2013)
albanska
arabiska
azerbajdzjanska
bosniska
bulgariska
danska
finska
franska
grekiska #1 #2
hebreiska
hindi
holländska
indonesiska
italienska
katalanska
kinesiska
kroatiska #1 #2
malaysiska
norska
persiska
polska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska #1 #2
slovakiska
Slovenska
spanska #1 #2
svenska
Thailändska
tjeckiska
turkiska #1 #2
tyska
ukrainska
ungerska #1 #2 #3
Vietnamesiska
Grönländska
Better Than Words engelska
Midnight Memories (2013)
bosniska
danska
finska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
portugisiska
rumänska
ryska #1 #2
serbiska
Slovenska
spanska
svenska
turkiska
tyska
ukrainska
ungerska
C'mon C'mon engelska
Take Me Home (2012)
danska
finska
franska
grekiska
holländska
indonesiska
italienska
kroatiska #1 #2
persiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
Slovenska
spanska
Translitteration
turkiska
tyska
ukrainska
ungerska #1 #2
Carpool Karaoke engelska
One Direction
Change My Mind engelska
Take Me Home (2012)
albanska
danska
finska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
Slovenska
spanska
turkiska #1 #2
tyska
ukrainska
ungerska #1 #2
Change Your Ticket engelska
Four (2014)
danska
finska
franska
grekiska
italienska #1 #2
kroatiska
rumänska #1 #2
ryska
serbiska
Slovenska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Chasing Cars engelska azerbajdzjanska
danska
franska
grekiska
holländska
italienska
kroatiska
persiska
rumänska
serbiska
turkiska
tyska
ungerska
Clouds engelska
Four (2014)
finska
franska
grekiska #1 #2
italienska
kroatiska
rumänska #1 #2
ryska
serbiska
Slovenska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Diana engelska
Midnight Memories (2013)
bosniska
danska
finska
franska #1 #2
grekiska
hebreiska
italienska #1 #2
kroatiska
portugisiska #1 #2
rumänska #1 #2
ryska
serbiska #1 #2
Slovenska
spanska #1 #2
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Does He Know engelska
Midnight Memories (2013)
albanska
azerbajdzjanska
bosniska
danska
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska #1 #2
Slovenska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
ungerska
Don't Forget Where You Belong engelska
Midnight Memories (2013)
azerbajdzjanska
bosniska
danska
franska
grekiska
italienska
koreanska
kroatiska
polska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
Slovenska
spanska
svenska
turkiska
tyska
ungerska
Don't Let Me Go engelska azerbajdzjanska
finska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
rumänska
ryska
serbiska
spanska
Translitteration
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Drag Me Down engelska
Made In The A.M (2015)
arabiska #1 #2
azerbajdzjanska
Bengaliska
danska
finska
franska #1 #2
grekiska #1 #2
hebreiska
indonesiska
italienska
kinesiska
koreanska
kroatiska
malaysiska
Nepali
persiska
polska
portugisiska
rumänska
ryska #1 #2
serbiska #1 #2
Slovenska
spanska #1 #2
svenska
Thailändska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska #1 #2
burmesiska
Drag Me Down [Big Payno x AFTERHRS Remix] engelska
Perfect _ EP
grekiska
italienska
turkiska
tyska
ungerska
Dreaming engelska
Cd single
danska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
rumänska
ryska
serbiska
spanska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
End Of The Day engelska
Made In The A.M. (2015)
arabiska
finska
franska
grekiska
hebreiska
holländska #1 #2
indonesiska
italienska
kroatiska #1 #2
litauiska
malaysiska
persiska
portugisiska
rumänska #1 #2
ryska
serbiska #1 #2
Slovenska
spanska #1 #2
Thailändska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Everything About You engelska
Up All Night (2011)
bosniska
Burmesiska
danska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
Slovenska
spanska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Fireproof engelska
Four (2014)
danska
finska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
Slovenska
spanska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Fool's gold engelska
Four (2014)
franska
grekiska
holländska
italienska
kroatiska
rumänska
serbiska
Slovenska
spanska #1 #2
turkiska #1 #2 #3
tyska
ungerska
Forever Young engelska
Up All Night (2011)
bosniska
bulgariska
danska
franska
grekiska
italienska
kazakiska
kinesiska
kroatiska #1 #2
persiska
rumänska
ryska
serbiska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
ungerska
FourFiveSeconds engelska grekiska
rumänska
serbiska
turkiska
ungerska
Girl Almighty engelska
Four (2014)
finska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
rumänska #1 #2
serbiska #1 #2
spanska #1 #2 #3
Thailändska
turkiska
tyska
ungerska
Gotta Be You engelska
Up All Night (2011)
arabiska
bosniska
bulgariska
danska
finska
franska
grekiska
hebreiska
holländska
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska #1 #2
spanska
turkiska
tyska
ungerska #1 #2
Half A Heart engelska
Midnight Memories (2013)
danska
finska
franska
grekiska #1 #2 #3
hebreiska
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
Slovenska
spanska #1 #2
turkiska
tyska #1 #2 #3
ungerska
American Sign Language
Half The World Away engelska ryska
spanska
Happily engelska
Midnight Memories (2013)
danska
finska
franska #1 #2
grekiska
italienska
kroatiska
portugisiska
rumänska
ryska #1 #2
serbiska #1 #2
Slovenska
spanska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska #1 #2
Heart Attack engelska
Take Me Home (2012)
finska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska
serbiska
Slovenska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
ungerska
Hey Angel engelska
Made In The A.M (2015)
arabiska
finska
franska
grekiska
hebreiska
indonesiska
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska #1 #2 #3
ryska
serbiska #1 #2
Slovenska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Vietnamesiska
History engelska
Made In The A.M (2015)
arabiska
azerbajdzjanska
finska
franska
grekiska
hebreiska
holländska
indonesiska
italienska
kinesiska
koreanska
kroatiska
litauiska
malaysiska
norska
persiska
portugisiska #1 #2
rumänska
ryska
serbiska #1 #2
Slovenska
spanska #1 #2 #3
Thailändska
turkiska #1 #2 #3
tyska
ungerska #1 #2
Home engelska
Made In The A.M (2015)
finska
franska
grekiska
italienska #1 #2
kroatiska
rumänska
ryska
serbiska
spanska #1 #2
Thailändska
turkiska #1 #2 #3
tyska
ungerska #1 #2
I Should Have Kissed You engelska
Up All Night (2011)
danska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
Slovenska
spanska
svenska
turkiska
tyska
ungerska #1 #2
I Want engelska
Up All Night (2011)
bosniska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska
serbiska
spanska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
I Want to Write You a Song engelska
Made In The A.M (2015)
arabiska
franska
grekiska
hebreiska
holländska
indonesiska
italienska
kinesiska
kroatiska #1 #2
malaysiska
persiska
polska
portugisiska
rumänska #1 #2
ryska
serbiska
Slovenska
spanska
svenska
turkiska #1 #2
tyska #1 #2
ungerska
I Wish engelska
Up All Night (2011)
arabiska
azerbajdzjanska
danska
franska #1 #2
grekiska
italienska
kroatiska
Kurdish (Sorani)
persiska
portugisiska
rumänska
serbiska
Slovenska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
ungerska
I Would engelska
Take Me Home (2012)
danska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
Slovenska
spanska
svenska
turkiska
tyska
ungerska
If I Could Fly engelska
Made In The A.M (2015)
arabiska
finska
franska
grekiska
hebreiska
indonesiska
italienska
koreanska
kroatiska
rumänska #1 #2
ryska
serbiska #1 #2
Slovenska
spanska #1 #2 #3
turkiska
tyska
ungerska
Illusion engelska danska
grekiska
italienska
kroatiska
rumänska #1 #2
serbiska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Infinity engelska
Made In The A.M (2015)
arabiska
finska
grekiska
hebreiska
holländska
indonesiska
italienska
kinesiska
kroatiska
malaysiska
persiska
rumänska
ryska
serbiska #1 #2
spanska #1 #2 #3
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Irresistible engelska
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
danska
franska
grekiska
italienska
kroatiska #1 #2 #3
persiska
portugisiska
rumänska #1 #2
ryska
serbiska
Slovenska
spanska #1 #2
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Just Can't Let Her Go engelska
Midnight Memories (2013)
bosniska
finska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
portugisiska
serbiska
turkiska
tyska
ungerska
Kiss You engelska
Take Me Home (2012)
azerbajdzjanska
bosniska
danska
franska #1 #2
grekiska
holländska
indonesiska
italienska
katalanska
kroatiska #1 #2
persiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
spanska
svenska
turkiska #1 #2 #3 #4
tyska
ungerska #1 #2 #3
Last First Kiss engelska
Take Me Home (2012)
Burmesiska
danska
finska
franska
grekiska #1 #2
italienska
kinesiska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska #1 #2
ryska
serbiska
spanska
turkiska
tyska
ungerska #1 #2
Little Black Dress engelska
Midnight Memories (2013)
bosniska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
portugisiska
rumänska
serbiska
Slovenska
spanska
svenska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Little Things engelska
Take Me Home (2012)
arabiska
danska
Filipino/Tagalog
finska
franska #1 #2 #3 #4
grekiska #1 #2
indonesiska
italienska
kroatiska #1 #2
makedonska
malaysiska
persiska
polska
portugisiska
rumänska #1 #2
ryska #1 #2
serbiska #1 #2 #3 #4
Slovenska
spanska #1 #2 #3 #4 #5
svenska
turkiska #1 #2 #3 #4 #5
tyska
ungerska #1 #2 #3
American Sign Language
Esperanto
Little White Lies engelska
Midnight Memories (2013)
danska
finska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Live While We're Young engelska
Take Me Home (2012)
bosniska
finska
franska
grekiska
italienska
japanska
kroatiska #1 #2
persiska
portugisiska
rumänska #1 #2
ryska
serbiska #1 #2 #3
spanska #1 #2
svenska
turkiska #1 #2 #3
tyska
ungerska
Long Way Down engelska
Made In The A.M (2015)
arabiska
grekiska #1 #2
indonesiska
italienska
kroatiska
persiska
rumänska
serbiska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Love You Goodbye engelska
Made In The A.M. (2015)
arabiska
finska
franska #1 #2
grekiska
indonesiska
italienska
kinesiska
kroatiska
malaysiska
persiska
rumänska
ryska
serbiska
spanska #1 #2
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Loved You First engelska
Take Me Home Deluxe Yearbook (2012)
danska
franska
grekiska
indonesiska
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska #1 #2
spanska #1 #2
turkiska #1 #2
tyska
ungerska #1 #2 #3
Magic engelska
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
burmesiska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska
serbiska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Maths engelska azerbajdzjanska
bosniska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
rumänska
ryska
serbiska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Vietnamesiska
Midnight Memories engelska
Midnight Memories (2013)
bosniska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Moments engelska
Up All Night (Yearbook Edition)
arabiska
bosniska
danska
finska
franska #1 #2
grekiska #1 #2
holländska
italienska
kinesiska #1 #2
kroatiska
persiska
rumänska #1 #2 #3
ryska
serbiska
spanska #1 #2
turkiska #1 #2 #3 #4
tyska
ungerska #1 #2
More Than This engelska
Up All Night (2011)
Bengaliska
bosniska
danska
finska
franska #1 #2
grekiska #1 #2
hebreiska
hindi
holländska
italienska #1 #2
kroatiska #1 #2
persiska
rumänska #1 #2
serbiska #1 #2
spanska
svenska
turkiska #1 #2 #3
tyska
ungerska #1 #2 #3 #4 #5
Filipino/Tagalog
Na na na engelska azerbajdzjanska
bosniska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
rumänska
serbiska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
ungerska
Never Enough engelska
Made In The A.M. (2015)
arabiska
grekiska
indonesiska
italienska
kroatiska
persiska
serbiska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Night Changes engelska
Four (2014)
danska
engelska
finska #1 #2
franska
Georgiska
grekiska
holländska
italienska
kroatiska #1 #2
persiska
ryska
serbiska #1 #2 #3
spanska #1 #2
Thailändska
turkiska #1 #2 #3 #4
tyska #1 #2
ungerska
arumänska
No Control engelska
Four (2014)
danska
finska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
rumänska
ryska
serbiska
spanska
svenska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Nobody compares engelska
Take Me Home (2012)
azerbajdzjanska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
spanska
turkiska
tyska
ungerska #1 #2
Olivia engelska
Made In The A.M (2015)
arabiska
finska
franska
grekiska #1 #2
hebreiska
hindi
italienska
kroatiska
persiska
rumänska
serbiska
spanska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Once In A Lifetime engelska
Four (2014)
franska
grekiska
italienska
kroatiska #1 #2
rumänska
serbiska #1 #2
spanska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
One Thing engelska
Up All Night (2011)
albanska
bosniska #1 #2
bulgariska
Burmesiska
Filipino/Tagalog
franska
grekiska
holländska
italienska
japanska
kinesiska
koreanska
kroatiska #1 #2
Kymriska
litauiska
persiska
rumänska
serbiska #1 #2 #3
spanska
svenska
turkiska #1 #2 #3
tyska
ungerska #1 #2 #3
Vietnamesiska
One way or another (Teenage kicks) engelska azerbajdzjanska
bulgariska
franska
grekiska
italienska
kroatiska #1 #2
persiska
rumänska
ryska
serbiska
spanska #1 #2
turkiska #1 #2
tyska
ungerska #1 #2 #3
Esperanto
Over Again engelska
Take Me Home (2012)
finska
franska
grekiska
italienska
kinesiska
kroatiska
persiska
rumänska
serbiska
Slovenska
spanska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Esperanto
Perfect engelska
Made in the A.M. (2015)
arabiska
azerbajdzjanska
Bengaliska
danska
finska
franska
grekiska #1 #2
hebreiska
hindi
holländska
indonesiska
italienska
kinesiska
koreanska
kroatiska
litauiska
norska
persiska
portugisiska
rumänska #1 #2 #3
ryska
serbiska
spanska #1 #2
svenska
Thailändska #1 #2
turkiska #1 #2 #3 #4
tyska
ungerska
Vietnamesiska
Waray-Waray
Ready To Run engelska
Four (2014)
danska
finska
franska
grekiska
holländska #1 #2
italienska
kroatiska
portugisiska
rumänska #1 #2
ryska
serbiska
spanska
turkiska
tyska #1 #2
ungerska
Right Now engelska
Midnight Memories (2013)
azerbajdzjanska
bulgariska
franska
Georgiska
grekiska
italienska
kroatiska
polska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Rock Me engelska
Take Me Home (2012)
franska #1 #2
grekiska
holländska #1 #2
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska #1 #2
ryska
serbiska #1 #2
spanska
turkiska #1 #2
tyska #1 #2
ungerska #1 #2 #3
American Sign Language
Kabyle
Same Mistakes engelska
Up All Night (2011)
danska
franska
grekiska
holländska
italienska
kroatiska
persiska
rumänska
serbiska
spanska
svenska
turkiska
tyska
ungerska
Save You Tonight engelska
Up All Night (2011)
bosniska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
rumänska #1 #2
serbiska
spanska
svenska
turkiska
tyska
ukrainska
ungerska
She's not afraid engelska
Take Me Home (2012)
finska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska
serbiska
Slovenska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Something Great engelska
Midnight Memories (2013)
bosniska
finska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
rumänska
serbiska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Spaces engelska
Four (2014)
danska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
rumänska #1 #2
serbiska
spanska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Stand Up engelska
Up All Night (Yearbook Edition)
franska
grekiska
italienska
japanska
kroatiska
persiska
rumänska
serbiska
spanska
turkiska
ungerska
Steal My Girl engelska
Four (2014)
danska
finska
franska #1 #2
grekiska
holländska
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska #1 #2 #3
ryska
serbiska #1 #2 #3 #4
spanska #1 #2
Thailändska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Vietnamesiska
American Sign Language
hindi
Still The One engelska
Take Me Home (2012)
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
polska
portugisiska
rumänska
serbiska
Slovenska
spanska
turkiska
tyska
ungerska #1 #2
Stockholm Syndrome engelska
Four (2014)
finska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
rumänska #1 #2
serbiska
spanska
turkiska #1 #2 #3
tyska
ungerska
American Sign Language
Stole My Heart engelska
Up All Night (2011)
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
rumänska
serbiska
spanska
svenska
turkiska
tyska
ungerska
Story of My Life engelska
Midnight Memories (2013)
American Sign Language
arabiska #1 #2
azerbajdzjanska
Bengaliska
bosniska
Filipino/Tagalog
finska
franska #1 #2
grekiska #1 #2
hindi
indonesiska
italienska
japanska
kinesiska
koreanska
kroatiska #1 #2
malaysiska
Nepali
norska
persiska
polska
portugisiska
rumänska #1 #2
ryska
serbiska #1 #2
slovakiska
spanska #1 #2 #3
svenska
Thailändska
Tongan
turkiska
tyska
ungerska #1 #2
albanska
Strong engelska
Midnight Memories (2013)
franska #1 #2
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
portugisiska
rumänska #1 #2
ryska
serbiska
spanska
turkiska
tyska #1 #2
ungerska
Summer love engelska
Take Me Home (2012)
finska
franska
grekiska
italienska #1 #2
kroatiska #1 #2
persiska
polska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
Slovenska
spanska #1 #2
svenska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska #1 #2
Taken engelska
Up All Night (2011)
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
polska
portugisiska #1 #2
rumänska #1 #2
ryska
serbiska
Slovenska
spanska
svenska
turkiska
tyska
ungerska
Tell Me A Lie engelska
Up All Night (2011)
bosniska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
polska
rumänska
ryska
serbiska
spanska #1 #2
svenska
turkiska
tyska
ungerska
Temporary fix engelska
Made in the A.M (2015)
arabiska
finska
grekiska #1 #2
hebreiska
indonesiska
italienska #1 #2
kroatiska
persiska
rumänska
ryska
serbiska
Slovenska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
ungerska
They Don't Know About Us engelska
Take Me Home (2012)
arabiska
Burmesiska
finska
franska #1 #2
grekiska #1 #2
italienska
kroatiska #1 #2
makedonska
persiska
polska
portugisiska #1 #2
rumänska #1 #2
ryska
serbiska #1 #2
Slovenska
spanska
turkiska #1 #2 #3
tyska
ungerska #1 #2
Through The Dark engelska
Midnight Memories (2013)
bosniska
finska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
Romani
ryska
serbiska
spanska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
holländska
Torn engelska grekiska
italienska
kroatiska
persiska
polska
rumänska
serbiska
spanska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Truly, Madly, Deeply engelska
Take Me Home Japan Limited Yearbook Edition
bosniska
finska
franska
grekiska
italienska #1 #2
kroatiska
persiska
polska
portugisiska
rumänska #1 #2 #3
ryska
serbiska
Slovenska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
ungerska
Up All Night engelska
Up All Night (2011)
bosniska
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
polska
rumänska
serbiska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Use Somebody engelska
Up All Night Live Tour
franska
grekiska
Vas Happenin' Boys engelska
The X Factor (2010)
franska
grekiska
italienska
kroatiska
persiska
polska
serbiska #1 #2 #3
Slovenska
spanska
turkiska
tyska
ungerska
Walking In the Wind engelska
Made In The A.M (2015)
arabiska
grekiska
holländska
indonesiska
italienska
kroatiska #1 #2
persiska
portugisiska
rumänska #1 #2
serbiska #1 #2
Slovenska
spanska #1 #2
turkiska
tyska
ungerska
What A Feeling engelska
Made in the A.M. (2015)
arabiska
finska
grekiska
indonesiska
italienska
kroatiska
persiska
rumänska
serbiska #1 #2
spanska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
What Makes You Beautiful engelska
Up All Night (2011)
albanska
arabiska
azerbajdzjanska
bosniska
Burmesiska
Filipino/Tagalog
finska
franska #1 #2
grekiska #1 #2
holländska
italienska
koreanska
kroatiska
persiska
polska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
slovakiska #1 #2
spanska #1 #2
svenska
Translitteration
turkiska #1 #2
tyska
ungerska #1 #2 #3
Vietnamesiska
what Makes you Beautiful ( acoustic) engelska grekiska
rumänska
Where Do Broken Hearts Go engelska
Four (2014)
danska
finska
franska #1 #2
grekiska
italienska
kroatiska #1 #2
rumänska #1 #2
ryska
serbiska
spanska
turkiska #1 #2 #3 #4
tyska #1 #2 #3
ungerska
Why Don't We Go There engelska
Midnight Memories (2013)
franska
grekiska
italienska
kroatiska
portugisiska
rumänska
serbiska
spanska #1 #2
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
Wolves engelska
Made In The A.M (2015)
arabiska
grekiska
indonesiska
italienska
kroatiska
persiska
rumänska
serbiska
Slovenska
spanska
turkiska #1 #2
ungerska
You And I engelska
Midnight Memories (2013)
azerbajdzjanska #1 #2
bosniska
finska
franska #1 #2
franska (Haiti-kreol)
grekiska #1 #2
holländska
indonesiska
italienska
kroatiska #1 #2 #3
Kurdish (Sorani)
portugisiska #1 #2
rumänska #1 #2 #3
ryska #1 #2
serbiska #1 #2 #3
Slovenska
spanska #1 #2 #3
turkiska #1 #2 #3 #4 #5
tyska
ungerska
American Sign Language
One Direction featuring lyricsÖversättningar
Bart Baker - Best Song Ever Parody engelska grekiska
italienska
Brian Wilson - God Only Knows (BBC Music) engelska
IN AID OF BBC CHILDREN IN NEED (2014)
Bart Baker - Live While We're Young Parody engelska italienska
Bart Baker - What Makes You Beautiful Parody engelska
Greatest Hits 2013
italienska
tjeckiska
Related to One DirectionBeskrivning
Harry StylesartistSinger (2010 - present)
Louis TomlinsonartistSinger (2010 - present)
Niall HoranartistSinger (2010 - present)
Liam PayneartistSinger (2010 - present)
ZaynartistSinger (2010 - 2015)
Kommentarer
Лазар АлабићЛазар Алабић    Fre, 11/12/2020 - 20:56

It says in Wikipedia that One Direction is not only English but also Irish because the members of it, Harry Styles, Zayn, Liam Payne, and Louis Tomlinson, are English except Niall Horan who is Irish.

Read about music throughout history