Texter av Pablo Neruda

Pablo Neruda
SångtexterÖversättningarÖnskningar
8 de septiembre spanska
Los versos del Capitán
engelska
rumänska
Agua dormida spanska
Crepusculario (1923)
italienska
Agua sexual spanska engelska
italienska
Ahora es Cuba spanska engelska
Algunas Bestias spanska engelska
rumänska
Ausencia spanska engelska
franska #1 #2
italienska
rumänska
Bella spanska engelska
Caballo de lo sueños spanska
Marinero En Tierra, Tributo A Neruda
rumänska
El Miedo spanska engelska
franska
rumänska
El monte y el río spanska franska
italienska
rumänska
El sueño spanska
Los versos del Capitán
italienska
rumänska
Epitalamio spanska engelska
italienska
Farewell spanska engelska
Felicidad spanska
Aforismos, citas y frases célebres
arabiska
franska
persiska
rumänska
ryska
tyska
ungerska
Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen spanska engelska
II (Es como una marea) spanska
El hondero entusiasta
italienska
Il Bacio italienska grekiska
rumänska
spanska
La canción desesperada spanska engelska
franska
italienska
rumänska
turkiska
tyska
La noche en la isla spanska engelska
rumänska
La Poesía spanska engelska
portugisiska
rumänska
Me gustas cuando callas spanska engelska
franska #1 #2
italienska
Mi alma spanska franska
grekiska
italienska
tyska
Muchos somos spanska engelska
rumänska
Naturaleza spanska
Aforismos, citas y frases célebres
rumänska
tyska
No culpes a nadie spanska engelska
franska
rumänska
Oda a la cebolla spanska
Odas elementales, 1954
Oda a la cuchara spanska franska
italienska
Oda al Átomo spanska engelska
rumänska
Oda al fuego spanska
Oda al gato spanska engelska
tyska
Oda al limón spanska
Oda al otoño spanska
Odas elementales, 1954
engelska
Paradoja spanska
Aforismos, citas y frases célebres
tyska
Pido silencio spanska engelska
portugisiska
rumänska
Pingüino spanska engelska
Poema 1 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
engelska
franska
italienska
portugisiska
rumänska
Poema 10 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
franska
italienska
Poema 11 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
franska
italienska
Poema 12 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
engelska
franska
italienska
rumänska
Poema 13 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
franska
italienska
Poema 14 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
franska
italienska
tyska
Poema 15 spanska
20 poemas de amor y una canción desesperada (1924)
engelska
franska #1 #2
italienska #1 #2
japanska
rumänska #1 #2
serbiska #1 #2
Poema 16 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
engelska
franska
italienska
Poema 17 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
franska
italienska
tyska
Poema 18 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
franska
italienska
rumänska
tyska
Poema 19 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
engelska
franska
italienska
Poema 2 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
engelska
franska
italienska
Poema 20 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
engelska
franska
italienska
portugisiska
rumänska #1 #2
tyska
Poema 3 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
engelska
franska
italienska
rumänska
tyska
Poema 4 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
engelska
franska
italienska
tyska
Poema 5 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
franska
italienska
rumänska
Poema 6 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
engelska
franska
italienska
tyska
Poema 7 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
franska
italienska
tyska
Poema 8 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
engelska
franska
italienska
rumänska
tyska
Poema 9 spanska
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)
franska
italienska
rumänska
Promulgación de la ley del embudo spanska engelska
Quiero saber spanska engelska
portugisiska
ryska
Sarà come non fossimo mai stati italienskarumänska
Saudade (Spanish) spanska franska
serbiska
kapverdiska
Si tú me olvidas spanska engelska
franska
italienska
portugisiska
rumänska #1 #2
Soneto C spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto I spanska
Cien sonetos de amor
engelska
franska
italienska
rumänska
ryska
Soneto II spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
rumänska
ryska
tyska
Soneto III spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
rumänska
tyska
Soneto IV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
engelska
franska
italienska
portugisiska
rumänska
ryska
persiska
Soneto IX spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
rumänska
Soneto L spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
rumänska
Soneto LI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
engelska
franska
italienska
Soneto LII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
engelska
franska
italienska
Soneto LIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LIV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LIX spanska
Cien sonetos de amor (1959)
engelska
franska
italienska
Soneto LV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LVI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LVII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LVIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LX spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXIV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXIX (Tal vez no ser es ser sin que tú seas) spanska
Cien sonetos de amor (1959)
engelska
franska
grekiska
italienska
Soneto LXV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXVI spanska arabiska
engelska
franska
italienska
portugisiska
rumänska
ungerska
Soneto LXVII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXVIII (Mascarón de Proa) spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXX spanska
Cien sonetos de amor (1959)
engelska
franska
italienska
Soneto LXXI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
engelska
franska
italienska
Soneto LXXII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXXIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXXIV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXXIX spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXXV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXXVI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXXVII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXXVIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
engelska #1 #2 #3
franska
italienska
Soneto LXXX spanska
Cien sonetos de amor (1959)
engelska
franska
italienska
Soneto LXXXI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
engelska
franska
italienska
tyska
Soneto LXXXII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXXXIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
engelska
franska
italienska
Soneto LXXXIV spanska franska
italienska
Soneto LXXXIX spanska franska
italienska
Soneto LXXXV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXXXVI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXXXVII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto LXXXVIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
engelska
franska
italienska
Soneto V spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto VI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
tyska
Soneto VII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto VIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto X spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XC spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
tyska
Soneto XCI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XCII (Amor mío, si muero y tú no mueres) spanska
Cien sonetos de amor (1959)
engelska
franska #1 #2
italienska
ryska
Soneto XCIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XCIV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XCIX spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XCV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XCVI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XCVII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XCVIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XI spanska
Cien sonetos de amor
engelska
franska
italienska
rumänska
ryska
tyska
Soneto XII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XIV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XIX spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XL spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XLI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XLII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XLIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XLIV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
italienska
tyska
Soneto XLIX spanska
Cien sonetos de amor (1959)
italienska
tyska
Soneto XLV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
engelska
franska
italienska
Soneto XLVI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
engelska
franska
italienska
Soneto XLVII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XLVIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XVI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XVII spanska
Cien sonetos de amor
engelska
franska #1 #2
italienska
tyska
Soneto XVIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XX spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XXI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XXII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XXIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
engelska
franska
italienska
tyska
Soneto XXIV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XXIX spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XXV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
italienska
portugisiska
tyska
Soneto XXVI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XXVII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XXVIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XXX spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XXXI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XXXII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XXXIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XXXIV spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XXXIX spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XXXV spanska franska
italienska
Soneto XXXVI spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XXXVII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Soneto XXXVIII spanska
Cien sonetos de amor (1959)
franska
italienska
Tango del viudo spanska engelska
Te Amo spanska engelska
Te quiero al alba spanska
Tengo miedo spanska engelska
italienska
rumänska
Tristeza en la muerte de un Héroe spanska
Tu risa spanska engelska #1 #2
grekiska
portugisiska
rumänska
Tus manos spanska engelska
portugisiska
Un hombre anda bajo la luna spanska engelska
Walking Around spanska engelska
Yo te soñé una tarde… spanska italienska
rumänska
Kommentarer
Read about music throughout history