Photograph ( översättning till persiska)

Reklam
översättning till persiska persiska (commented, fri, rimmar, singable)
A A

عکس

Versioner: #1#2
دوست داشتن، می‌تواند آزاردهنده باشد؛ گاهی می‌تواند آزاردهنده باشد
اما این تنها چیزیست که من بلدم
وقتی سخت می‌شود ... می‌دانی که گاهی سخت می‌شود
دوست داشتن، تنها چیزیست که باعث می‌شود ما احساس زنده بودن بکنیم
 
ما این عشق را در یک عکس حفظ می‌کنیم
ما این خاطرات را برای خودمان ساختیم
جایی که چشمهایمان هیچکاه بسته نمی‌شود
قلب‌هایمان هرگز شکسته نمی‌شد
و زمان بازمی‌ایستد ... همچنان
 
پس تو می‌توانی مرا نگه داری
در جیب شلوار جین پاره‌پوره‌ات
من را کنار خودت نگه داری تا بالاخره چشمان‌مان با هم روبرو بشوند
تو هرگز تنها نخواهی شد ... منتظرم باش که به خانه بر می‌گردم
 
عشق ورزیدن شفاست؛ عشق ورزیدن روح آدم را تعالی می‌بخشد
و این تنها چیزیست که می‌دانم
قسم می‌خورم که عشق ورزیدن زندگی را آسان‌تر می‌کند؛ به خاطر داشته باشد که با هر تکه‌یِ وجودت این را احساس خواهی کرد
و این تنها چیزیست که پس از مرگ با ما همراه خواهد بود
 
ما این عشق را در یک عکس حفظ می‌کنیم
ما این خاطرات را برای خودمان ساختیم
جایی که چشمهایمان هیچکاه بسته نمی‌شود
قلب‌هایمان هرگز شکسته نمی‌شد
و زمان بازمی‌ایستد ... همچنان
 
پس تو می‌توانی مرا نگه داری
در جیب شلوار جین پاره‌پوره‌ات
من را کنار خودت نگه داری تا بالاخره چشمان‌مان با هم روبرو بشوند
تو هرگز تنها نخواهی بود
و اگر به دوست داشتن‌ام صدمه بزنی
عیبی ندارد عزیزم! فقط (بدان که) کلمات خون می‌گریند
در درون این صفحات، تو مرا در آغوش می‌گیری
و من هرگز رهایت نخواهم کرد
منتظرم باش تا به خانه برگردم
منتظرم باش تا به خانه برگردم
منتظرم باش تا به خانه برگردم
منتظرم باش تا به خانه برگردم
 
می‌توانی مرا نگه داری
داخل همان گردن‌بندی که وقتی شانزده ساله بودی آن را خریدی
کنار ضربان قلب‌ات جایی که باید باشم
مرا عمیقا در روح‌ات مامن بده
و اگر به دوست داشتن‌ام صدمه بزنی
عیبی ندارد عزیزم! فقط (بدان که) کلمات خون می‌گریند
در درون این صفحات، تو مرا در آغوش می‌گیری
و من هرگز رهایت نخواهم کرد
 
وقتی که می‌روم، به یاد خواهم آورد که چگونه مرا بوسیدی
زیر چراغ‌های خیابان ششم
شنیدن نجوای تو از پشت تلفن
منتظرم باش تا به خانه برگردم
 
Inskickad av m.r.sametim.r.sameti Sön, 07/10/2018 - 19:12
engelskaengelska

Photograph

Kommentarer