Reklam

Texter av Psychonaut 4

SångtexterÖversättningarÖnskningar
Alcoholism ryska
Dipsomania (2015)
engelska
italienska
Antihuman [Drug=Друг] engelska, ryska
Have a Nice Trip
italienska
Bad Morning! (Злого утра!) ryskavideo
Cheerful Depression
engelska
Beware the Silence engelska
Dipsomania (2015)
ryska
Don't Leave the Room engelska
Dipsomania (2015)
Drop by Drop ryskavideo
Have a Nice Trip
Eyes Of A Homeless Dog ryskavideo
Dipsomania
engelska
italienska
turkiska
tyska
How Much for the Hope? engelska
Dipsomania (2015)
ryska
La Deca[Dance] II ryskavideo
Ofdrykkja/Vanhelga
engelska
Lethargic Dialogue engelskavideo
Have a Nice Trip
Moldy ryskavideo
My Despair Can't Be ExplainedGeorgiskavideo engelska
Translitteration
Pain Dealer engelska
Dipsomania (2015)
Parasite engelska, ryskavideo
Have a Nice Trip
Personal Forest engelska
Dipsomania (2015)
Sleeping Pills Suck ryskavideo
Neurasthenia
engelska
Suicide is Legal ryska
Dipsomania (2015)
engelska
Too late to call an ambulance engelska
Neurasthenia
arabiska
turkiska
We Will Never Find the Cure ryskavideo engelska
Wor(l)d Of Pain And Hate engelskavideo
Psychonaut 4 featuring lyricsÖversättningar
Vodka Vtraiom - Geroi N (Герой Н) ryska engelska
turkiska
Kommentarer