Reklam

Texter av Alexander Pushkin

Alexander Pushkin
SångtexterÖversättningarÖnskningar
À son amant Églé sans résistance franska ryska
J’ai possédé maîtresse honnête franska ryska
Mon portrait franskavideo ryska
Stances (Avez-vous vu la tendre rose...) franska ryska
А в ненастные дни... (A v nenastnye dni...) ryskapolska
Translitteration
Ангел (Angel) ryskavideo bulgariska
engelska #1 #2 #3
polska
serbiska
Translitteration
tyska
Ария Ленского (Ariya Lenskogo) ryskavideo engelska
Translitteration
turkiska
Бонапарт и черногорцы (Bonapart i chernogortsy) ryskavideo engelska
kroatiska
serbiska
Бородинская годовщина (Borodinskaya godovshchina) ryskavideopolska
Вакхическая песня (Vakkhicheskaya pesnya) ryskavideo engelska
Вишня (Vishnya) ryskavideo engelska
Во глубине сибирских руд... (Vo glubine sibirskikh rud...) ryskavideo bulgariska
engelska
franska
polska
portugisiska
tyska
Воспоминание (Vospominanie) ryskavideo engelska #1 #2
polska
rumänska
tjeckiska
Translitteration
Вурдалак (Vurdalak) ryskavideo
Песни западных славян (1835)
engelska
Демон (Demon) ryskavideo engelska
franska
polska
Десятая заповедь (Desyataya zapoved') ryskavideo engelska
Дорожные жалобы | Dorozhniye zhaloby ryskavideo
Дуэль Онегина и Ленского (Duel' Onegina i Lenskogo) ryskavideo turkiska
Если жизнь тебя обманет... (Esli zhizn' tebya obmanet...) ryskavideo bulgariska
engelska
polska
portugisiska
tjeckiska
turkiska
Желание славы (Zhelanie slavy) ryskavideo engelska
polska
Жизнь (Zhizn') ryskavideo engelska #1 #2
grekiska
tjeckiska
turkiska
Зима!.. Крестьянин, торжествуя... (Zima!.. Krest'yanin, torzhestvuya...) ryskavideo
Евгений Онегин, глава V, строфа II
engelska
Зимнее утро (Zimnee utro) ryskavideo engelska
rumänska
ungerska
Зимний вечер (Zimniy vecher) ryskavideoArmeniska
engelska
franska
kroatiska
polska #1 #2
rumänska
Slovenska
spanska
Translitteration
tyska
ukrainska
ungerska
История стихотворца (Istoriya stikhotvortsa) ryskavideo engelska
polska
К *** (Я помню чудное мгновенье...) | K *** (Ya pomnyu chudnoe mgnoven'e...) ryskavideo arabiska
bulgariska
engelska #1 #2 #3 #4
polska
portugisiska
svenska
Translitteration
Armeniska
arumänska
Кинжал (Kinzhal) ryskavideopolska
rumänska
Клеветникам России (Klevetnikam Rossii) ryskavideopolska
Лицинию (Litsiniyu) ryska engelska
tyska
Люблю тебя, Петра творенье... (Lyublyu tebya, Petra tvoren'e...) ryskavideo
из поэмы «Медный всадник»
engelska
tjeckiska
Монастырь на Казбеке (Monastyr' na Kazbeke) ryskavideo ungerska #1 #2 #3
Моя родословная (Moya rodoslovnaya) ryskavideopolska
engelska
Муза (Muza) ryskavideo engelska
polska
Translitteration
turkiska
На Булгарина (Na Bulgarina) ryska
На холмах Грузии (Na kholmakh Gruzii) ryskavideo engelska #1 #2
polska
portugisiska
Translitteration
turkiska
Не пой, красавица (Ne poy, krasavitsa) ryskavideo engelska
polska
tjeckiska
Translitteration
turkiska
Не спрашивай зачем | Ne sprashivay zachem ryskavideo
Ночной зефир... (Nochnoy zefir...) ryskavideo bulgariska
polska
Отцы-пустынники и жёны непорочны... (Ottsy-pustynniki i zhyony neporochny...) ryskavideo italienska #1 #2
Перед гробницею святой... (Pered grobnitseyu svyatoy...) ryskavideopolska
Письмо Онегина к Татьяне (Pis'mo Onegina k Tat'yane) ryskavideo turkiska
Письмо Татьяны к Онегину (Pis'mo Tat'yany k Oneginu) ryskavideo turkiska
engelska
Пожарский, Минин, Гермоген... (Pozharskiy, Minin, Germogen...) ryskapolska
Полюбуйтесь же вы, дети... (Polyubuytes' zhe vy, deti...) ryskavideo
Пора, мой друг, пора! (Pora, moy drug, pora!) ryskavideo engelska #1 #2
spanska
tjeckiska
Портрет (Portret) ryskavideoholländska
Поэту (Poetu) ryskavideo engelska
rumänska
turkiska
tyska
Предчувствие (Predchuvstvie) ryskavideo engelska
rumänska
Приметы (Я ехал к Вам...) | Primety (Ya ekhal k Vam...) ryskavideo
Станционный смотритель OST (1972)
engelska
polska
tjeckiska
Translitteration
turkiska
Пробуждение (Probuzhdenie) ryskavideo engelska
Пророк (Prorok) ryskavideo bosniska
engelska #1 #2
franska
polska #1 #2
rumänska
Translitteration
turkiska
Пью за здравие Мери (P'yu za zdravie Meri) ryskavideo turkiska
Роза (Roza) ryskavideo engelska
polska
portugisiska
Русалка (Rusalka) ryskavideopolska
engelska
Свободы сеятель пустынный... (Svobody seyatel' pustynnyi...) ryskavideo engelska
polska
Сказка о царе Салтане (Skazka o tsare Saltane) ryskavideopolska
Сновидение (Snovidenie) ryskavideo engelska
Сожжённое письмо (Sozhzhyonnoe pis'mo) ryskavideopolska
Стихи Ленского к Ольге Лариной (Stikhi Lenskogo k Ol'ge Larinoy) ryska arabiska
Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы (Stikhi, sochinyonnye noch'yu vo vremya bessonnitsy) ryskavideo
Счастлив, кто избран своенравно... (Schastliv, kto izbran svoenravno...) ryskavideoholländska
Талисман (Там, где море вечно плещет…) | Talisman (Tam, gde more vechno pleshchet...) ryskavideopolska
Телега жизни (Telega zhizni) ryskavideo
Тень Баркова (Ten' Barkova) ryskavideo
Туча (Tucha) ryskavideo engelska
tyska
Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает... (Ty vyanesh' i molchish'; pechal' tebya snedaet...) ryskavideo franska
polska
Ты просвещением свой разум осветил… (Ty prosveshcheniem svoy razum osvetil...) ryskapolska
У лукоморья дуб зелёный... (U lukomor'ya dub zelyonyi...) ryskavideo
Из поэмы "Руслан и Людмила"
engelska #1 #2 #3
kroatiska
portugisiska
spanska
tjeckiska
Translitteration
turkiska
ukrainska
ungerska
Храни меня, мой талисман... (Khrani menya moy talisman...) ryskavideo engelska
Царь Никита и 40 его дочерей | Tsar' Nikita i 40 yego docherey ryskavideo engelska
Цыганы (Над лесистыми брегами...) | Tsygany (Nad lesistymi bregami...) ryskavideo engelska
Черкесская песня (В реке бежит гремучий вал...) | Cherkesskaya pesnya (V reke bezhit gremuchiy val...) ryskavideopolska #1 #2
Чёрная шаль (Chyornaya shal') ryskavideopolska
rumänska
Что в имени тебе моём?.. (Chto v imeni tebe moyom?..) ryskavideo engelska #1 #2
Эпиграмма на Стурдзу (Epigramma na Sturdzu) ryska
Эхо (Ekho) ryskavideo engelska
polska
rumänska
tyska
Я вас любил... (Ya vas lyubil...) ryskavideo azerbajdzjanska
bulgariska
engelska #1 #2 #3 #4
franska
hebreiska
polska #1 #2
portugisiska
rumänska
serbiska
spanska
svenska
tjeckiska
Translitteration
turkiska
tyska
kirgisiska
Я памятник себе воздвиг нерукотворный... (Ya pamyatnik sebe vozdvig nerukotvornyi...) ryskavideo engelska #1 #2 #3 #4
polska
Alexander Pushkin also performedÖversättningar
Dmitri Stepanovich - Ja Pomnju Chudnoe Mgnovenie (Я помню чудное мгновенье) ryskavideo
Романсы на стихи A.С. Пушкина - Дмитрий Степанович (CD)
engelska #1 #2 #3 #4
grekiska
italienska
serbiska
turkiska
Kommentarer
SaintMarkSaintMark    Sön, 09/07/2017 - 15:34

someone has to go through all the poems titles. they are not transliterated. i am no longer editor.