ᖁᔭᓇ (qujana) (Translitteration)

Reklam

ᖁᔭᓇ

ᐃᓕᓐᓂ ᐊᑯᓂ ᑐᓴᕈᓐᓃᕋᒪ
ᐊᑯᓂᒻᒪᕆᐊᓗ ᐅᖄᓚᓐᖏᓐᓇᕕ
ᐅᑕᖅᕿᕙᓚᐅᖅᑐᑎᓪᓕ ᐳᐃᒍᕋᓱᑉᐸᒋ
ᐱᐅᓂᖅᓴᒥᑦ ᐅᕙᓐᓂ ᐱᒐᓱᐊᓚᐅᕋᕕᑦ
 
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
 
ᐅᓪᓛᓕᒫ, ᐅᓐᓄᐊᓕᒫᖅ ᐅᑕᖅᕿᓚᐅᖅᐸᒋᑦ
ᙯᓂᐊᖅᑐᒋᓪᓗᑎ ᐅᑕᖅᕿᓚᐅᖅᐸᒋᑦ
ᓱᓇᐅᕝᕙᓕ ᐱᐅᓂᖅᓴᒥ ᐱᖃᓕᕇᖅᑐᑎᑦ
ᐱᐅᓂᖅᓴᒥᑦ ᐅᕙᓐᓂ ᐱᒐᓱᐊᓚᐅᕋᕕᑦ
 
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
 
ᖁᕕᐊᓱᓐᖏᒃᑯᕕᑦ ᖁᔭᓇ
ᐱᐅᒋᔭᐅᓐᖏᒃᑯᕕᑦ ᖁᔭᓇ
ᓇᓪᓕᒋᔭᐅᓐᓂᒋᒃᑯᕕᓪᓘᓐᓃ ᖁᔭᓇ
ᐱᐅᓂᖅᓴᒥᑦ ᐅᕙᓐᓂ ᐱᒐᓱᐊᓚᐅᕋᕕᑦ
ᐱᐅᓂᖅᓴᒥᑦ ᐅᕙᓐᓂ ᐱᒐᓱᐊᓚᐅᕋᕕᑦ
ᐱᐅᓂᖅᓴᒥᑦ ᐅᕙᓐᓂ ᐱᒐᓱᐊᓚᐅᕋᕕᑦ
 
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
ᖁᔭᓇ, ᖁᔭᓇ
 
Inskickad av ÉdanaÉdana Mån, 21/09/2020 - 03:20
Translitteration
Align paragraphs

qujana

Ilinni akuni tusarunniirama
Akunimmarialu uqaalannginnavi
Utaqqivalauqtutilli puigurasuppagi
Piuniqsamit uvanni pigasualauravit
 
Qujana, qujana
Qujana, qujana
Qujana, qujana
Qujana, qujana
Qujana, qujana
Qujana, qujana
 
Ullaalimaa, unnualimaaq utaqqilauqpagit
Qainiaqtugilluti utaqqilauqpagit
Sunauvvali piuniqsami piqaliriiqtutit
Piuniqsamit uvanni pigasualauravit
 
Qujana, qujana
Qujana, qujana
Qujana, qujana
Qujana, qujana
Qujana, qujana
Qujana, qujana
 
Quviasunngikkuvit qujana
Piugijaunngikkuvit qujana
Nalligijaunnigikkuvilluunnii qujana
Piuniqsamit uvanni pigasualauravit
Piuniqsamit uvanni pigasualauravit
Piuniqsamit uvanni pigasualauravit
 
Qujana, qujana
Qujana, qujana
Qujana, qujana
Qujana, qujana
Qujana, qujana
Qujana, qujana
 
Tack!
Inskickad av ÉdanaÉdana Mån, 21/09/2020 - 03:20
Reklam
Översättningar av "ᖁᔭᓇ (qujana)"
Translitteration Édana
Kommentarer
Read about music throughout history