Reklam

מאושר

hebreiska
A A

מאושר - Meushar

העזתי לקוות רסיסים של חלומות
הכי טוב מלמטה להמשיך ולעלות
לא חושף את הסודות זה נעול בכספות
ביני לבין עצמי מה שקורה לי בלילות
עף על העולם זה זורם אצלי בדם
לקחת סיכונים לא מוותר אני נלחם
נופל ואז קם מופיע נעלם
מה עשיתי אם בסוף אני נשמע כמו כולם?
 
וכתבתי על הדף כל מילה
לא חשבתי על מחר מה אסור או מה מותר
מה שהיה שלי הפך לשלה
לא עניין אותי דבר רק שלא יהיה לה קר
ואם הים שלי הופך למדבר
מביט עליה ושוב נזכר
רק איתך יודע להיות מאושר
 
צולל לתהומות סוחב בעליות
לא חסין לירי ומלא בשאלות
מסכים ומסיכות רק לגעת לא לראות
ערכים עפים ישר מהחלון לרחובות
שוטף את הפנים במרכז העניינים
מחפש את האמת ומאבד ת׳חברים
שוב רק על הקווים שוב לקרוא מהתווים
שוב קם ועל הבוקר מפרגן לקנאים
 
וכתבתי על הדף כל מילה
לא חשבתי על מחר מה אסור או מה מותר
מה שהיה שלי הפך לשלה
לא עניין אותי דבר רק שלא יהיה לה קר
ואם הים שלי הופך למדבר
מביט עליה ושוב נזכר
רק איתך יודע להיות מאושר
 
וכתבתי על הדף כל מילה
לא חשבתי על מחר
מה אסור או מה מותר
מה שהיה שלי הפך לשלה
לא עניין אותי דבר רק שלא יהיה לה קר
וכשהים שלי הופך למדבר
מביט עליה ושוב נזכר
רק איתך יודע להיות..
 
וכתבתי על הדף כל מילה
לא חשבתי על מחר מה אסור או מה מותר
מה שהיה שלי הפך לשלה
לא עניין אותי דבר רק שלא יהיה לה קר
ואם הים שלי הופך למדבר
מביט עליה ושוב נזכר
רק איתך יודע להיות מאושר
 
Kommentarer