Reklam

Vänligen hjälp till att översätta "List do Cara"

polska
A A

List do Cara

A konna bateria już nad Styrem stoi,
już nad Styrem stoi, już nad Styrem stoi.
I pisze do Cara, że się go nie boi,
Że się go nie boi, hopaj-siup!
 
Hopaj-siupaj: hopaj-siupaj, hopaj-siupaj dana,
hopaj-siupaj dana, dziewczyno kochana.
Wczoraj spałem na podłodze, Dziś na stogu siana,
Do samego rana, hopaj-siup!
 
I pisze do Cara czarnym atramentem,
czarnym atramentem, czarnym atramentem.
Że się go nie boi z całym regimentem,
z całym regimentem, hopaj-siup!
 
A nasze ciężkie działa już pod Ryga stoją,
już pod Ryga stoją, już pod Ryga stoją
I piszą do Cara, że się go nie boją,
że się go nie boja, hopaj-siup!
Hopaj-siupaj...
 
I piszą do Cara, po co zdejmał dzwony,
po co zdejmał dzwony, po co zdejmał dzwony,
Pewno nie miał kulek dla swojej obrony,
dla swojej obrony, hopaj-siup.
 
I piszą szabelką z hartowanej stali,
z hartowanej siali, z hartowanej stali.
Że całą czeredę hen za Bug wygnali,
hen za Bug wygnali, hopaj-siup!
Hopaj-siupaj...
 
A w końcu w okopy szwadron posłaliśmy
szwadron posłaliśmy, szwadron posłaliśmy
W niewolę pułk carski cały zabraliśmy,
cały zabraliśmy, hopaj-siup.
 
Kommentarer