texter av Robert Frost

LåttexterÖversättningarBegäranden
A Dream Pang engelska franska
ryska #1 #2 #3 #4 #5 #6
turkiska
tyska
A Girl's Garden engelska franska
turkiska
A Leaf Treader engelska ryska
turkiska
A Line-Storm Song engelska ryska #1 #2
turkiska
A Minor Bird engelska franska
ryska #1 #2 #3
turkiska
tyska #1 #2
A Passing Glimpse engelska franska
ryska
spanska
tyska
A Prayer in Spring engelska franska
italienska
rumänska
ryska #1 #2 #3
spanska #1 #2
A Young Birch engelska ryska
Acquainted with the Night engelska
West-Running Brook (1928)
franska #1 #2
italienska
rumänska
ryska #1 #2
spanska
svenska
turkiska
After Apple-Picking engelska
An Old Man's Winter Night engelska spanska
Asking for Roses engelska franska
ryska #1 #2
tyska
Bereft engelska franska
rumänska
ryska
Birches engelska franska
rumänska
spanska
Canis Major engelska ryska #1 #2
Carpe Diem engelska ryska
Christmas Trees engelska
Come in engelska franska
ryska
Dust of Snow engelska franska
hebreiska
polska
ryska #1 #2 #3 #4
Evening in a Sugar Orchard engelskarumänska
Fire and Ice engelska franska
hebreiska
hindi
italienska
persiska
polska
rumänska #1 #2 #3 #4
ryska #1 #2 #3 #4 #5
tjeckiska #1 #2 #3
turkiska
tyska
ukrainska
Fireflies in the Garden engelska ryska #1 #2
tyska
For Once, Then, Something engelska ryska #1 #2
Gathering Leaves engelska franska
ryska
Ghost House engelska franska
rumänska
ryska #1 #2
spanska
Hyla Brook engelska franska
ryska
tyska
Immigrants engelskapolska
ryska #1 #2 #3 #4
turkiska
Into My Own engelska ryska #1 #2 #3
Iris By Night engelska
Love and a Question engelska turkiska #1 #2
Mending Wall engelska ryska
turkiska
Mowing engelska franska
polska
ryska #1 #2 #3 #4
spanska
My November Guest engelska italienska #1 #2
ryska #1 #2
spanska
Never Again Would Birds' Song Be The Same engelska franska
ryska #1 #2
ukrainska
Nothing Gold Can Stay engelska franska
hebreiska
rumänska
ryska #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15
svenska
tyska #1 #2
Once by the Pacific engelska ryska #1 #2
spanska
Out, Out engelska turkiska
Pan with Us engelska ryska
Range-Finding engelska
Reluctance engelska ryska
spanska
Revelation engelska ryska #1 #2
Riders engelskahebreiska
polska
Sand Dunes engelska franska
ryska
tyska
Snow engelska
Spoils of the Dead engelska
Spring Pools engelska
Stars engelska ryska
Stopping by Woods on a Snowy Evening engelska franska #1 #2 #3
grekiska
holländska
italienska
rumänska
ryska #1 #2
spanska #1 #2
svenska #1 #2 #3
turkiska
tyska #1 #2 #3 #4
Storm fear engelska
The Aim Was Song engelska
The Armful engelska
The Birthplace engelska
The Demiurge’s Laugh engelska ryska
The Flood engelska ryska
The Gift Outright engelska spanska
The Hill Wife engelska
Mountain Interval (1916)
ryska
The Impulse engelska ryska
The Last Word of a Blue Bird engelskaportugisiska
rumänska
The Master Speed engelska ryska
The Need of Being Versed in Country Things engelska
The Oft-Repeated Dream engelska ryska #1 #2 #3
The Oven Bird engelska franska
ryska #1 #2 #3 #4
The Road Not Taken engelska bulgariska
franska #1 #2 #3 #4 #5
färöiska
grekiska
hebreiska
isländska
italienska #1 #2
kinesiska
koreanska
norska
persiska
rumänska #1 #2
ryska #1 #2
spanska #1 #2
svenska
tjeckiska
turkiska #1 #2
tyska #1 #2 #3 #4
The Rose Family engelska franska
hebreiska
holländska
italienska
polska
ryska #1 #2
spanska
The Runaway engelska
The Secret Sits engelska franska
italienska
kinesiska
ryska #1 #2
tyska #1 #2
The Silken Tent engelska
The Soldier engelska tyska
The Sound of the Trees engelska
The Telephone engelska italienska
ryska
spanska
The Vantage Point engelska franska
ryska
To the Thawing Wind engelska spanska
Two Tramps in Mud Time engelska franska
Unharvested engelska franska
Wind and Window Flower engelska ryska #1 #2
Kommentarer
Read about music throughout history