Reklam

Texter av Sara Tavares

SångtexterÖversättningarÖnskningar
Amor Éportugisiskavideo
Balancê (2005)
engelska
Balancêportugisiskavideo
Balancê (2005)
engelska
Bom Feelingportugisiskavideo
Balancê (2005)
engelska
Brincar de Casamentoportugisiskavideo
Fitxadu (2017)
engelska
Cabo Verde Na Coraçaokapverdiska
Mi Ma Bó
engelska
Calling My Music engelska
Chamar a músicaportugisiskavideo engelska
italienska
ryska
spanska
tyska
svenska
Coisas Bunitasportugisiskavideo
Fitxadu (2017)
engelska
spanska
Dam Bokapverdiskavideo
Balancê (2005)
De Nuakapverdiskavideo
Balancê (2005)
Di Almakapverdiskavideo
Xinti
engelska
Ess Amorkapverdiskavideo
Balancê (2005)
Eu Sei... (Insp. no Salmo 139)portugisiskavideo
Mi Ma Bô
engelska
spanska
Filingadukapverdiskavideo
Fitxadu (2017)
Fitxadukapverdiskavideo
Fitxadu (2017)
Flutuarportugisiskavideo
Fitxadu (2017)
engelska
Gingakapverdiskavideo
Fitxadu (2017)
Guisakapverdiskavideo
Balancê (2005)
I've got a song in my heart engelska
Mi ma bô (1999)
Intro - Onda de Somportugisiskavideo
Fitxadu (2017)
engelska
Lisboa Kuyaportugisiska
Balancê (2005)
engelska
Mininokapverdiskavideo
Xinti (2009)
engelska
Muna Xeiakapverdiskavideo
Balancê (2005)
Nha Cretcheu (Meu Amor)portugisiskavideo
Mi Ma Bô (1999)
engelska
Novidadikapverdiskavideo
Balancê (2005)
One Loveportugisiskavideo
Balancê (2005)
engelska
Para Sempre Amorkapverdiskavideo
Fitxadu (2017)
Pé na estradakapverdiska engelska
Planeta Sukrikapverdiskavideo
Balancê (2005)
Poka Terrakapverdiskavideo
Balancê (2005)
Quando Dás Um Pouco Maisportugisiskavideo
Xinti
engelska
franska
spanska
So d'imaginaportugisiskavideo
Xinti
engelska
So Sabikapverdiskavideo
Fitxadu (2017)
engelska
portugisiska
Ter Peito e Espaçoportugisiskavideo
Fitxadu (2017)
engelska
Txom Bomkapverdiskavideo
Fitxadu (2017)
Voá borboletakapverdiskavideo
Mi ma bô (1999)
engelska
portugisiska
Sara Tavares featuring lyricsÖversättningar
Ferro Gaita - Djan Rastorakapverdiskavideo
Festa Fora (2018)
Nelly Furtado - The Most Beautiful Thing engelskavideo
The Spirit Indestructible
spanska
Kommentarer