שתי ארצות (Shtey Aratsot) ( översättning till engelska)

Författaren har bett om korrekturläsning
översättning till engelska engelska
A A

Two countries

I got it immediately that it is not forever
Like a bird torn between two countries.
I looked for a reason to continue going
Like choosing between to live or to die.
 
I turned the key, started on my way,
I did swear not to look back.
People have stopped, looked at the sky,
I got afraid and wanted to go back.
 
To go back
To the one moment I have lost,
A moment before the time has ended.
Halt to remember
Before everything here changes,
The fire comes closer, the window closes.
 
I continued driving, what else could I do,
I’ve met a blind man who had seen God.
I looked for words to light my way,
I couldn’t find, wanted to go back.
 
To go back
To the one moment I have lost,
A moment before the time has ended.
Halt to remember
Before everything here changes,
The fire comes closer, the window closes.
 
To go back, to go back
To the one moment I have lost,
A moment before the time has ended.
Halt to remember
Before everything here changes,
The fire comes closer, the window closes.
 
(before the time has ended)
I continued driving, what else could I do,
I’ve met a blind man who had seen God.
 
Tack!
Inskickad av IsraelWuIsraelWu Tor, 08/07/2021 - 15:38
Den som skrev översättningen har anhållit om korrekturläsning.
Det innebär att vederbörande gärna emottager rättelser, förslag etc. angående översättningen.
Den som är kunnig i båda språken får gärna kommentera.
hebreiska
hebreiska
hebreiska

שתי ארצות (Shtey Aratsot)

Översättningar av "שתי ארצות (Shtey ..."
engelska IsraelWu
Kommentarer
Moshe KayeMoshe Kaye    Fre, 09/07/2021 - 21:21

Israel,

A few suggested word choices for your consideration:
I did swear not to look back. ->> I swore not to look back.

Halt to remember --> "I stop to remember" or even "i stopped to remember" depending on tense you choose. Halt is more commonly used as a command... for example.... Halt or i will throw a wet noodle in your general direction!

~Moshe

IsraelWuIsraelWu    Sön, 17/10/2021 - 07:17

Hi Moshe,
Thanks for suggestions.
In the first one I saw a premeditated decision, not just an automatic response to the circumstances. "I took an oath not to look back" seemed too strong and too pretentious. "I swore not to look back" seemed to me too automatic a response. "I did swear not to look back" seemed to me just right, a bit of thought put into it, preceding the action (the doing). If my feeling seems wrong to you, I"l change it.

The second one, in Hebrew, is a direct command given to himself "עצור לזכור", it's an imperative not present or past tense. It could be just "Stop" but "Halt" seemed to me stronger than "Stop", you know, "the German touch".

Moshe KayeMoshe Kaye    Lör, 10/07/2021 - 14:16

Thank you for the explanations Israel! I really like this song and translation.

Read about music throughout history