Reklam

少年英雄 (Siàu-liân ing-hiông) (Translitteration)

少年英雄

一枝草仔一点露
为著爱有人照顾
明明知影是无前途
偏偏选著歹囝路
 
请你莫佮我讲道理
三句话著爱恁爸醒
我嘛毋知是为啥物
有人讲这是为兄弟
 
少年的按怎你著内伤
是毋是你欲做英雄
为啥物你按呢歁戆
你明明知影是行袂通
 
你的brother叫你兄弟
为兄弟你煞无惊死
若是讲你来着代志
恁兜的爸母谁来饲
 
Translitteration
Align paragraphs

Siàu-liân ing-hiông

Versioner: #1#2
Tsi̍t ki tsháu-á tsi̍t tiám lōo
Uī-tio̍h ài ū-lâng tsiàu-kòo
Bîng-bîng tsai-iánn sī bô tsiân-tôo
Phian-phian suán tio̍h pháinn-kiánn lōo
 
Tshiánn lí mài kah guá kóng tō-lí
Sann-kù uē to̍h-ài lín-pē tshínn
Guá mā m̄-tsai sī uī-siánn-mi̍h
Ū-lâng kóng tse sī uī hiann-tī
 
Siàu-liân--ê án-tsuánn lí tio̍h lāi-siong
Sī-m̄-sī lí beh tsò ing-hiông
Uī-siánn-mi̍h lí án-ni khám-gōng
Lí bîng-bîng tsai-iánn sī kiânn buē thong
 
Lí ê brother kiò lí hiann-tī
Uī hiann-tī lí suah bô kiann sí
Nā-sī kóng lí lâi tio̍h tāi-tsì
Lín tau ê pē-bú siáng lâi tshī
 
Tack!
Inskickad av FokkerTISMFokkerTISM Fre, 25/12/2020 - 11:02
Översättningar av "少年英雄 (Siàu-liân ..."
Translitteration FokkerTISM
Kommentarer
Read about music throughout history