so you want to be a writer? ( översättning till serbiska)

engelska
engelska
A A

so you want to be a writer?

if it doesn't come bursting out of you
in spite of everything,
don't do it.
unless it comes unasked out of your
heart and your mind and your mouth
and your gut,
don't do it.
if you have to sit for hours
staring at your computer screen
or hunched over your
typewriter
searching for words,
don't do it.
if you're doing it for money or
fame,
don't do it.
if you're doing it because you want
women in your bed,
don't do it.
if you have to sit there and
rewrite it again and again,
don't do it.
if it's hard work just thinking about doing it,
don't do it.
if you're trying to write like somebody
else,
forget about it.
 
if you have to wait for it to roar out of
you,
then wait patiently.
if it never does roar out of you,
do something else.
 
if you first have to read it to your wife
or your girlfriend or your boyfriend
or your parents or to anybody at all,
you're not ready.
 
don't be like so many writers,
don't be like so many thousands of
people who call themselves writers,
don't be dull and boring and
pretentious, don't be consumed with self-
love.
the libraries of the world have
yawned themselves to
sleep
over your kind.
don't add to that.
don't do it.
unless it comes out of
your soul like a rocket,
unless being still would
drive you to madness or
suicide or murder,
don't do it.
unless the sun inside you is
burning your gut,
don't do it.
 
when it is truly time,
and if you have been chosen,
it will do it by
itself and it will keep on doing it
until you die or it dies in you.
 
there is no other way.
 
and there never was.
 
Inskickad av borabora98borabora98 Fre, 07/08/2020 - 23:19
översättning till serbiskaserbiska
Align paragraphs

Dakle hoćeš da budeš pisac?

Ako to ne prasne iz tebe
uprkos svemu
..ne radi to.
 
osim ako ne dođe nezvano
iz tvoga srca i tvog uma,
iz tvojih usta
i tvojih creva,
..ne radi to.
 
ako moraš da sediš satima
zureći u ekran svog računara
ili pogrbljen nad svojom
pisaćom mašinom
tražeći reči
..ne radi to.
 
ako to radiš za novac
ili slavu
..ne radi to.
 
ako to radiš zato što želiš
ženu u svom krevetu
..ne radi to.
 
ako moraš da sediš tamo
i stalno i iznova prerađuješ
..ne radi to.
 
ako je težak posao
samo razmišljati o tome,
kako to sve uraditi
..ne radi to.
 
ako pokušavaš da pišeš
kao neko drugi,
..zaboravi na to.
 
ako treba da sačekaš
da to zaurla iz tebe,
onda strpljivo čekaj.
ako to nikada
ne zaurliče iz tebe,
..radi nešto drugo.
 
ako to prvo moraš da pročitaš svojoj ženi
ili svojoj devojci ili svom dečku
ili svojim roditeljima ili bilo kome,
nije bitno,
..nisi spreman.
 
ne budi kao mnogi pisci,
ne budi kao tolike hiljade ljudi
koji sebe nazivaju piscima.
ne budi tup i dosadan
i uobražen,
nemoj biti obuzet
samoljubljem.
 
biblioteke sveta
su umorne i uspavane
od tvoje vrste.
nemoj sebe dodavati svemu tome
..ne radi to.
 
osim ako ne izađe iz
tvoje duše kao raketa,
osim ako bi te sve to
još i dovelo do ludila ili
samoubistva ili ubistva,
..ne radi to.
 
osim ako sunce u tebi,
ne izgara tvoja creva,
..ne radi to.
 
kada zaista bude vreme,
i ako budeš izabran,
to ćeš učiniti sam od sebe,
i nastavi da radiš na tome
dok ne umreš
ili to ne umre u tebi.
 
nema drugog načina.
 
i nikada nije bilo.
 
Tack!
Inskickad av transiberiantransiberian Tor, 28/10/2021 - 11:52
Översättningar av "so you want to be a ..."
serbiska transiberian
Charles Bukowski: Topp 3
Kommentarer
Read about music throughout history