Spálený kostel ( översättning till ryska)

Reklam
tjeckiska

Spálený kostel

Po zelených vlnách pahorků pluje vrak lodi tvé
Vždy stejný v střídající se liturgii rašení květů a zrání
Jenže teď zlaté svícny divizen plápolají na tvé zbořené střeše
Břízky vlají a plamínky červených květů ve spárech tvých zdí
vzdáleně připomínají plápol letnic
chvalozpěv Ducha svatého ve všech jazycích světa
 
Tvé zvony odletěly do Říma
Píšťaly tvých varhan roztekly žárem požáru bratra zhouby
Teď srpnové vůně zralosti prostupují tvůj prostor,
ty, zázračné nasycení tisíců, Dome Chleba teď pustý
Teď zlaté a zelené chvění letních obzorů
vyplňuje oblouky oken tvých
jako pozadí pro ikonu,
jejíž malíř už přichází
 
Jak jsme milovali nádheru tvého domu
to místo přebývání tvé slávy, ó Pane
teď bodlák a přeslice zapouštějí zde kořínky
a hraboš sídlí mezi kamením staré dlažby
snažně vyklekávaným koleny prosebníků
z pokolení do pokolení. To tenkráte
šuměl jsi zpěvem. To tenkráte
vysoké hlasy žen pronikaly z oken a dveří
jak motýli třepotaly se za stromy, nad osením
nad tichem cest nedělních
zatímco hluboké hlasy mužů přelévaly se ve tvých zdech
podobny hukotu podzemnímu.
 
Od těch dob i bez zvonů bez varhan
i prázdnem tvé opuštěnosti hučí ten příboj zpěvu
Vlnky rtů než se rozplynuly v hladině ticha
svěřovaly Ti svou úzkost svou potřebu slitování
přecházejíce v to moře hlasů, jež neumlká
nepřetržitě Zdrávas za Zdrávasem, jak hejna racků,
vznášejí se ze všech stran modrem radosti k Hvězdě mořské
Vždycky a všude kdosi prosí, kdosi dík vzdává a to je Církev
ta každou chvíli začínající slavnost, jež konce nemá
A to je Církev přesahující všechny hranice, všechny břehy
I nejvzdálenější hvězda pod její klenbou chvěje se
a člověk osamělý když ruce spíná
jejím tichem je obklopován
její dech sdílí se s dechem jeho
 
Je tam, je tam
Její hranice jsou pořád na postupu. Krok za krokem
postupuje evangelisace těch temných prostorů
zamořených malomocenstvím pýchy a zoufalství
Nová světla se rozžíhají. Nové hlasy se přidávají
k těm dávným...
 
Jaký div, jaký div
že srdce vězňů za sedmerým zdivem, za sedmerou mříží
jsou svobodná a povívají co korouhve vánkem
při eucharistickém průvodu ulicemi měst budoucnosti
Jaký div, že biskupi, knězi a jáhni
nešlapou svůj těžký kruh žalářní v hábitech hanby
 
Inskickad av krutykrtekkrutykrtek Lör, 31/10/2015 - 22:45
Anmärkning:

© Marie Zahradníčková

översättning till ryska ryska
Align paragraphs
A A

Сожжённая церковь

По зелёным волнам холмов плывёт остов твоего корабля, всё тот же в бесконечной круговерти литургий цветения и созревания, и только трепетные золотые свечки, что растут на твоей обвалившейся крыше, да берёзы на ветру, да пламя алых цветов в тисках твоих стен неявно напоминают о священном празднике, о пламенном гимне Духу Святому на всех языках мира.
 
Колокола твои улетели в Рим.
Органные трубы расплавились в адском котле пожара, родного брата погибели.
Лишь пряные запахи августа гуляют сейчас в твоих стенах.
Ты, чудесным образом вскормившая тысячи страждущих, ты, обитель Хлеба насущного, стоишь теперь пустая.
Золотисто-зелёное колыхание летнего горизонта заполняет арки твоих окон, как будто ненаписанные иконы ждут не дождутся своего художника.
 
Как любили мы великую красоту твоего дома, средоточия славы твоей, Господи, где ныне пустили корни крапива и чертополох, где мышь-полёвка гнездится меж древних камней, истёртых коленями вековой череды настойчивых просителей.
Когда-то ты была до краёв наполнена пением.
Высокие голоса женщин рвались наружу сквозь окна и двери. Словно бабочки, порхали они меж деревьев над осенней тишиной воскресных дорог, в то время как густые мужские голоса разливались в твоих стенах подобно подземному гулу.
 
С тех самых времён даже без колоколов и без органа гудит сквозь пустоту твоей заброшенности прибой распева твоего.
Бесчисленные шепчущие губы, лёгкой рябью трогающие зеркальную гладь тишины, доверяли Тебе свои страхи и мольбы о сострадании, рождали несмолкающее многоголосое море, и тогда бесконечные «Слава» и «Аллилуйя», подобно стае чаек, взлетали со всех сторон в голубой простор чистой радости, к Звезде Морей, Царице Небесной.
Всегда и везде кто-то просит, а кто-то благодарит, это и есть Церковь, где каждое мгновение – начало праздника, который никогда не кончается, та Церковь, что превыше всех земных границ и берегов.
Наиудалённейшая звезда дрожит под этим сводом, и когда одинокий человек молитвенно складывает руки, он погружается в её тишину и делит своё дыхание с нею.
 
Она здесь, она здесь.
Её границы всегда в пути.
Шаг за шагом шествует святое Евангелие сквозь тьму, заражённую проказой гордыни и отчаяния.
Вспыхивают новые путеводные огни. Новые голоса вторят тем, давним...
 
Какое чудо, какое чудо,
что за семью стенами, за семью решётками сердца узников остаются свободными и реют, как знамёна на ветру над евхаристической процессией, шагающей по городам будущего.
Какое чудо, что епископы, священники и дьяконы избавлены от тяжкого бега по кругу в позорном тюремном облачении.
 
Inskickad av dandeliondandelion Ons, 13/04/2016 - 13:35
Anmärkning:

Не смогла пройти мимо. Текст завораживает.
Чешского не знаю, но многое понимаю интуитивно благодаря созвучности ряда чешских и русских слов.
Переводила, вооружившись словарём. Точнее, двумя словарями, т.к. в значительной степени опиралась на сделанный Кротиком немецкий перевод, в котором тоже не всё было понятно сразу.
Спасибо, Райнер!

Fler översättningar av "Spálený kostel"
ryska dandelion
Kommentarer