Stigmes Magikes ( översättning till hebreiska)

Reklam
översättning till hebreiskahebreiska
A A

רגעים קסומים

פזמון:
אני רוצה להאבד איתך הקיץ
כל הלילה אתה מבעיר אותי
תן לי רגעים קסומים
תדליק את האש לחלומות תחזיק את ידי
רק לשפתיי אתה מחכה תן לי רגעים קסומים
ראפ:
ליבי היה מרדן עד שבאת להיות לצידי
ברגעים שאת נמצאת בזרועותיי
חלומותיי הופכים לרגעים קסומים
תחזיקי אל תלכי לאיבוד בחורף
הקיץ שייך לנו את יכולה לחוש בו
תחייכי אלי קצת תאהבי אותי
אני עוצם את עייניי והולך לאן שאת לוקחת אותי
פזמון:
אני רוצה להאבד איתך הקיץ
כל הלילה אתה מבעיר אותי
תן לי רגעים קסומים
תדליק את האש לחלומות תחזיק את ידי
רק לשפתיי אתה מחכה תן לי רגעים קסומים
ראפ:
צילמת את ליבי ותמונתך הופיעה בתוכו
את מושכת אותי כמו שכדור הארץ מושך את הירח
כולם יודעים מה מתרחש וזה שקוף
שאת רוצה אותי אני רוצה אותך את יודעת את זה אני יודע את זה
אני עכשיו בעננים ואני לא אעצור איני רוצה
אני רוצה רק לחיות רגעים קסוים תאמרי שאת אוהבת אותי
אם הייתי יכול לבחור את חלומותיי את היית האחרונה שהיית בוחר בה
פזמון:
אני רוצה להאבד איתך הקיץ
כל הלילה אתה מבעיר אותי
תן לי רגעים קסומים
תדליק את האש לחלומות תחזיק את ידי
רק לשפתיי אתה מחכה תן לי רגעים קסומים
 
עם נשיקה אחת תגרמי לי
לחיות רגעים קסומים
קחי את ידי ותחזיקי אותי
תחיה רגעים קסומים
עם נשיקה אחת תגרמי לי
לחיות רגעים קסומים
קחי את ידי ותחזיקי אותי
רק לשפתיי אתה מחכה תן לי רגעים קסומים
 
Inskickad av kazabluekazablue Tis, 12/04/2016 - 20:54

Stigmes Magikes

Kommentarer