Reklam

Texter av Tengger Cavalry

SångtexterÖversättningarÖnskningar
Battle Song from Far Away engelskavideo
远古呼唤 / Ancient Call (2014)
ryska
turkiska
Black Steed engelskavideo
The Expedition (2013)
Cavalry in Thousands engelskavideo
The Expedition (2013)
turkiska
Expedition engelskavideo
The Expedition (2013)
Homeland Song engelskavideo
The Expedition (2013)
Hymn of the Wolf engelska
The Expedition (2013)
In The Storm engelska
The Expedition (2013)
Khan Of Heaven engelskavideo
Northern Memory (Silk Road Metal) (2019)
turkiska
My Sky engelskavideo
Northern Memory (Silk Road Metal) (2019)
turkiska
Ride into Grave and Glory (War Horse II) engelskavideo
Cian-Bi (2018)
turkiska
Summon the Warrior engelskavideo
远古呼唤 / Ancient Call (2014)
turkiska
The Khan engelskavideo
The Expedition (2013)
Kommentarer