Reklam

Tero ja minä ( översättning till engelska)

Korrekturläsning önskas
översättning till engelska engelska
A A

Tero and I

Tero and I are friends
Even though we are completely different
We like different things
 
Tero likes wine, I go on jogs
Tero smokes tobaco, I am clean
Tero likes boys, I like girls
Tero uses a skirt, I use pants
Tero is ugly, I am handsome
Tero is stoopid, I am smart
Tero has outwards-pointing knees, I have inwards-pointing knees
Tero is a hooligan, I am a gentleman
Tero is short, I am tall
Tero is weak, I am sturdy
 
Tero and I are friends
Even though we are completely different
We like different things
 
Tero is from the countryside, I am from the city
Tero is married, I am free
Tero has debt, I am wealthy
Tero travels by foot, I have a car
Tero is a bastard, I am jovial
Tero has it hard, I have it good
 
But one thing brings us together
A thing which is very important to us
Because both of us, because both of us!
Have a missing tendon ... there!
 
Tack!
Inskickad av Marcus KnutssonMarcus Knutsson Tis, 22/06/2021 - 21:00
Den som skrev översättningen har anhållit om korrekturläsning.
Det innebär att vederbörande gärna emottager rättelser, förslag etc. angående översättningen.
Den som är kunnig i båda språken får gärna kommentera.
finska
finska
finska

Tero ja minä

Kommentarer
Read about music throughout history