Reklam

Texter av Tori Amos

Tori Amos
SångtexterÖversättningarÖnskningar
1000 Oceans engelskavideo
To Venus and back
grekiska
500 Miles engelskavideo
Abnormally Attracted to Sin
A Silent Night With You engelskavideorumänska
A Sorta Fairytale engelskavideo
Scarlet's Walk
turkiska
Abnormally Attracted to Sin engelskavideo
Abnormally Attracted to Sin
spanska
Black Dove (January) engelskavideo
From The Choirgirl Hotel
ryska
spanska
portugisiska
Bliss engelskavideo franska
spanska
Blood Roses engelskavideo
Boys For Pele
franska
spanska
Caught A Lite Sneeze engelskavideo
Boys for Pele (1996)
portugisiska
China engelska
Little Earthquakes
franska
Cornflake Girl engelskavideo
Under The Pink 1994
franska
italienska
holländska
rumänska
Crucify engelskavideo franska
italienska
spanska
tyska
portugisiska
Cruel engelskavideo
From the Choirgirl Hotel (1998)
portugisiska
Curtain Call engelskavideo
Abnormally Attracted to Sin
Fast Horse engelskavideo
Abnormally Attracted to Sin
Fat Slut engelskavideofinska
Father Lucifer engelskavideo
Boys For Pele
portugisiska
Fire to Your Plain engelskavideo
Abnormally Attracted to Sin
turkiska
Flavor engelskavideo
Abnormally Attracted to Sin
spanska
serbiska
Flicker engelskavideo
Flying Dutchman engelskavideo
Girl engelska
Little Earthquakes
spanska
portugisiska
svenska
Give engelskavideo
Abnormally Attracted to Sin
spanska
turkiska
God engelska
Under The Pink
portugisiska
Gold Dust engelskavideo
Scarlet's Walk
spanska
Happy Phantom engelskavideo
Little Earthquakes (1992)
Here. In my head engelska spanska
tyska
portugisiska
Hey Jupiter engelskavideo
Boys for Pele
italienska
spanska
Honey engelskavideo
Cd single
turkiska
Horses engelskavideo
Humpty Dumpty engelskavideo
i can't see New York engelska spanska
turkiska
In The Springtime Of His Voodoo engelskavideo
Boys for Pele (1996)
portugisiska
indian summer engelska turkiska
Jackie's Strength engelskavideo
From the Choirgirl Hotel (1998)
Josephine engelskavideo
Lady In Blue engelskavideo
Abnormally Attracted to Sin
Leather engelskavideo
Little Earthquakes
turkiska
Liquid Diamonds engelskavideo
From The Choirgirl Hotel
ryska #1 #2
spanska
vitryska
portugisiska
rumänska
Little Earthquakes engelskavideo
Little Earthquakes (1992)
portugisiska
Maids of Elfen-mere engelskavideo
Unrepentant Geraldines
Manhã de Carnaval engelskavideoportugisiska
Mary engelskavideo
Mary Jane engelskavideo
Abnormally Attracted to Sin
Mary's eyes engelskavideo
Maybe California engelskavideo
Abnormally Attracted to Sin
Me and a Gun engelskavideo
Little Earthquakes (1991)
turkiska
tyska
portugisiska
Mother engelskavideo
Little Earthquakes
spanska
Northern Lad engelska tyska
Not Dying Today engelskavideo
Abnormally Attracted to Sin
Ode to the Banana King (Part One) engelskavideo
Ophelia engelskavideo
Abnormally Attracted To Sin
franska
spanska
Pandora's Aquarium engelska
From The Choirgirl Hotel
portugisiska
Past the Mission engelskavideo
Under the Pink (1994)
portugisiska
Playboy Mummy engelska
Police Me engelskavideo
Abnormally Attracted to Sin
Precious Things engelskavideo
Little Earthquakes
franska
portugisiska
Pretty Good Year engelskavideo
Under the Pink (1994)
Promise engelskavideo
Unrepentant Geraldines
ryska
Putting the Damage On engelskavideo
Boys for Pele (1996)
She's Your Cocaine engelskavideo
From the Choirgirl Hotel (1998)
Silent All These Years engelskavideorumänska
Siren engelskavideo
Great Expectations: The Album
tyska
portugisiska
turkiska
Smells like Teen Spirit engelskavideo
Snow Angel engelskavideorumänska
Song for Eric engelskavideo
Space Dog engelskavideo
Under the Pink (1994)
spanska
portugisiska
Spark engelska
From the Choirgirl Hotel
polska
Starling engelska
Abnormally Attracted to Sin
Strange Little Girl (The Stranglers cover) engelska
Strange Little Girls
portugisiska
Strong Black Vine engelskavideo
Abnormally Attracted to Sin
Sugar engelskavideo
Sweet Dreams engelskavideo
Take to the Sky engelskavideo
Take to the Sky (Russia) engelska
Winter EP
portugisiska
Taxi Ride engelska
Scarlet's Walk
ryska
Tear in Your Hand engelskavideo
That Guy engelska
Abnormally Attracted to Sin
The Pool engelskavideo
The Waitress engelskavideo
Under The Pink
portugisiska
Thoughts engelskavideo
Trouble's Lament engelskavideo
Unrepentant Geraldines
Upside Down engelska
A Piano, The Collection - Little Earthquakes Extended
portugisiska
Virginia engelskavideo
Scarlet's Walk
ryska
Wednesday engelska
Scarlet's Walk
portugisiska
Welcome to England engelskavideo
Abnormally Attracted to Sin
Winter engelskavideo
Little Earthquakes
franska
grekiska
italienska
ryska
turkiska
finska
polska
portugisiska
rumänska
Winter's Carol engelskavideorumänska
Yes, Anastasia engelskavideo
Under the Pink (1994)
spanska
portugisiska
Kommentarer