arc-en-ciel

Bild för arc-en-ciel
Namn:
Bahareh Tajfirouz
Medlem:
14.10.2012
Roll:
Supermedlem
Poäng:
1627
Bidrag:
138 översättningar, tackad 1075 gånger, infriat 19 önskningar, hjälpt 15 medlemmar, har transkriberat 2 sånger, added 51 idioms, explained 75 idioms, left 66 comments
Språk
Modersmål
persiska
Flytande i
Armeniska, engelska, franska
Läst
Armeniska, engelska, franska, persiska
Kontakta mig

138 översättningar publicerade av arc-en-ciel, DetaljerSamtliga översättningar

ArtistÖversättningSpråkKommentarerInfoInfosort descending
Céline Dionجراتvideo engelska →  persiska1
tackad 1 gång
engelska →  persiska
tackad 1 gång
Zazهیچوقت نمی تونیم ازش عبور کنیمvideo franska →  persiska1
tackad 3 gånger
franska →  persiska
tackad 3 gånger
Bratschوالس ارمنیvideo Armeniska →  persiska
tackad 3 gånger
Armeniska →  persiska
tackad 3 gånger
BratschArmenian Waltzvideo Armeniska →  engelska1
5
1 röst, tackad 3 gånger
Armeniska →  engelska
5
1 röst, tackad 3 gånger
Patricia Kaasاگر نیازی به انجامش بودvideo franska →  persiska1
tackad 3 gånger
franska →  persiska
tackad 3 gånger
Patricia Kaasمردهایی که به اینجا می آیندvideo franska →  persiska1
tackad 1 gång
franska →  persiska
tackad 1 gång
Charles Aznavourچه غم انگیز است ونیزvideo franska →  persiska
tackad 3 gånger
franska →  persiska
tackad 3 gånger
E. E. Cummingsممکن است همیشه اینطور نماند engelska →  persiska1
tackad 2 gånger
engelska →  persiska
tackad 2 gånger
Dalidaبدرود عشقvideo italienska →  persiska
tackad 2 gånger
italienska →  persiska
tackad 2 gånger
Johnny Hallydayهرگز به پایان نخواهد رسیدvideo franska →  persiska
tackad 3 gånger
franska →  persiska
tackad 3 gånger
Charles AznavourMy love, I carry you in mevideo franska →  engelska
tackad 4 gånger
franska →  engelska
tackad 4 gånger
Dalidaهر بار باورش می کنمvideo franska →  persiska5
5
1 röst, tackad 4 gånger
franska →  persiska
5
1 röst, tackad 4 gånger
The Cranberriesوقتی که تو از اینجا رفته باشیvideo engelska →  persiska
tackad 4 gånger
engelska →  persiska
tackad 4 gånger
Gimsخودت برمیگردیvideo franska →  persiska3
5
1 röst, tackad 5 gånger
franska →  persiska
5
1 röst, tackad 5 gånger
Agustín Galianaتنها تو را دوست دارمvideo franska →  persiska4
tackad 5 gånger
franska →  persiska
tackad 5 gånger
Neil Sedakaماه شب سومvideo italienska →  persiska1
tackad 3 gånger
italienska →  persiska
tackad 3 gånger
Gimsبمانvideo engelska, franska →  persiska1
tackad 3 gånger
engelska, franska →  persiska
tackad 3 gånger
Charles Bukowskiعریانِ عشق engelska →  persiska1
5
1 röst, tackad 4 gånger
engelska →  persiska
5
1 röst, tackad 4 gånger
Leonard Cohenهیچ درمانی برای عشق نیستvideo engelska →  persiska
tackad 6 gånger
engelska →  persiska
tackad 6 gånger
Leonard Cohenچه بر سر دل می آیدvideo engelska →  persiska5
tackad 9 gånger
engelska →  persiska
tackad 9 gånger
Passengerبرگهای طلاییvideo engelska →  persiska1
tackad 5 gånger
engelska →  persiska
tackad 5 gånger
Zazخاطراتم از توvideo franska →  persiska2
tackad 5 gånger
franska →  persiska
tackad 5 gånger
ZazMy memories of youvideo franska →  engelska
tackad 4 gånger
franska →  engelska
tackad 4 gånger
Isabelle BoulayYour storyvideo franska →  engelska
tackad 3 gånger
franska →  engelska
tackad 3 gånger
Gimsمی بخشمتvideo engelska, franska →  persiska3
5
1 röst, tackad 6 gånger
engelska, franska →  persiska
5
1 röst, tackad 6 gånger
Cœur de pirateفراموشم کنvideo franska →  persiska
tackad 3 gånger
franska →  persiska
tackad 3 gånger
Serge Lamaیک جزیرهvideo franska →  persiska2
tackad 3 gånger
franska →  persiska
tackad 3 gånger
Serge LamaThe memoryvideo franska →  engelska2
tackad 2 gånger
franska →  engelska
tackad 2 gånger
Agustín GalianaIt was yesterdayvideo franska →  engelska
tackad 5 gånger
franska →  engelska
tackad 5 gånger
Agustín Galianaدیروز بودvideo franska →  persiska2
tackad 2 gånger
franska →  persiska
tackad 2 gånger
Les Franginesاگه جراتش رو داشتمvideo franska →  persiska2
tackad 3 gånger
franska →  persiska
tackad 3 gånger
Charles Aznavourنه من هیچ چیزو فراموش نکردمvideo franska →  persiska
tackad 5 gånger
franska →  persiska
tackad 5 gånger
Kids Unitedپرنده و کودکvideo franska →  persiska
tackad 3 gånger
franska →  persiska
tackad 3 gånger
Charles Aznavourپس از اینvideo franska →  persiska3
5
2 röster, tackad 5 gånger
franska →  persiska
5
2 röster, tackad 5 gånger
Dean Lewisنیمی از یک مردvideo engelska →  persiska
tackad 6 gånger
engelska →  persiska
tackad 6 gånger
Jacques Prévertاین عشقvideo franska →  persiska
tackad 5 gånger
franska →  persiska
tackad 5 gånger
Jacques PrévertAutumn franska →  engelska
tackad 10 gånger
franska →  engelska
tackad 10 gånger
Serge Lamaچقدر دلم می خواست که اینجا بودیvideo franska →  persiska7
5
1 röst, tackad 6 gånger
franska →  persiska
5
1 röst, tackad 6 gånger
Lara Fabianهمچنان دوستت دارمvideo franska →  persiska4
5
1 röst, tackad 19 gånger
franska →  persiska
5
1 röst, tackad 19 gånger
Louaneاگه اینجا بودیvideo franska →  persiska
tackad 5 gånger
franska →  persiska
tackad 5 gånger
Serge Lamaو در نهایت می فهمیمvideo franska →  persiska2
tackad 4 gånger
franska →  persiska
tackad 4 gånger
Lewis Capaldiتا ابدvideo engelska →  persiska4
5
1 röst, tackad 10 gånger
engelska →  persiska
5
1 röst, tackad 10 gånger
Serge Lamaمن بیمارمvideo franska →  persiska
tackad 4 gånger
franska →  persiska
tackad 4 gånger
Johnny HallydayEarliervideo franska →  engelska3
tackad 8 gånger
franska →  engelska
tackad 8 gånger
Barbara Praviیاداشتی برای بعدها ( باز آفرینی)عشق بدvideo franska →  persiska1
5
1 röst, tackad 6 gånger
franska →  persiska
5
1 röst, tackad 6 gånger
Charles AznavourBetween usvideo franska →  engelska
tackad 14 gånger
franska →  engelska
tackad 14 gånger
Charles Aznavourتو و منvideo franska →  persiska
tackad 5 gånger
franska →  persiska
tackad 5 gånger
Barbaraبگو کی بر می گردیvideo franska →  persiska
tackad 7 gånger
franska →  persiska
tackad 7 gånger
Grand Corps MaladeSunday Nightvideo franska →  engelska5
5
1 röst, tackad 12 gånger
franska →  engelska
5
1 röst, tackad 12 gånger
Charlotte Gainsbourgیکی میرود ، دیگری می ماندvideo franska →  persiska
tackad 2 gånger
franska →  persiska
tackad 2 gånger
Alma (France)سقوط آهسته استvideo franska →  persiska2
tackad 7 gånger
franska →  persiska
tackad 7 gånger
Barbaraعقاب سیاهvideo franska →  persiska
tackad 9 gånger
franska →  persiska
tackad 9 gånger
Daniel Guichardپیرمرد منvideo franska →  persiska2
5
1 röst, tackad 4 gånger
franska →  persiska
5
1 röst, tackad 4 gånger
Claudio Capéoو توvideo franska →  persiska
tackad 3 gånger
franska →  persiska
tackad 3 gånger
Lara FabianChange the game franska →  engelska
tackad 7 gånger
franska →  engelska
tackad 7 gånger
Jake Buggچیزی به این سادگیvideo engelska →  persiska
tackad 3 gånger
engelska →  persiska
tackad 3 gånger
Claude BarzottiForgive me if I love youvideo franska →  engelska
tackad 9 gånger
franska →  engelska
tackad 9 gånger
Lara Fabianبه لطف عشقvideo franska →  persiska
tackad 14 gånger
franska →  persiska
tackad 14 gånger
Johnny Hallydayمرا ببخشvideo franska →  persiska2
tackad 6 gånger
franska →  persiska
tackad 6 gånger
Charles Aznavourاز آنجایی که باور داریvideo franska →  persiska
tackad 6 gånger
franska →  persiska
tackad 6 gånger
Serge Lamaاز ماجرایی به ماجراییvideo franska →  persiska
tackad 4 gånger
franska →  persiska
tackad 4 gånger
Slimaneزیر سرانگشتانتvideo franska →  persiska1
5
1 röst, tackad 9 gånger
franska →  persiska
5
1 röst, tackad 9 gånger
Vitaaبه تو می بخشمشvideo franska →  persiska2
tackad 9 gånger
franska →  persiska
tackad 9 gånger
Lara Fabianمن از آن توهستمvideo franska →  persiska1
5
1 röst, tackad 7 gånger
franska →  persiska
5
1 röst, tackad 7 gånger
Arpiدختر شیرینvideo Armeniska →  persiska2
5
1 röst, tackad 4 gånger
Armeniska →  persiska
5
1 röst, tackad 4 gånger
Patrick BruelHad no timevideo franska →  engelska3
tackad 14 gånger
franska →  engelska
tackad 14 gånger
Zazلاپلاندvideo franska →  persiska2
5
1 röst, tackad 8 gånger
franska →  persiska
5
1 röst, tackad 8 gånger
Louis Armstrongزندگی صورتی رنگvideo engelska →  persiska
tackad 5 gånger
engelska →  persiska
tackad 5 gånger
Gimsبِلا( خوشگل(video franska →  persiska3
5
1 röst, tackad 6 gånger
franska →  persiska
5
1 röst, tackad 6 gånger
Gimsآیا منو دوست داری؟video franska →  persiska1
tackad 4 gånger
franska →  persiska
tackad 4 gånger
Coldplayچنین شتابیvideo engelska →  persiska2
5
1 röst, tackad 4 gånger
engelska →  persiska
5
1 röst, tackad 4 gånger
Nightwishمادامي كه لبانت همچنان سرخ رنگ استvideo engelska →  persiska
tackad 2 gånger
engelska →  persiska
tackad 2 gånger
Kaleoبه سمت پايين مي رويمvideo engelska →  persiska
tackad 2 gånger
engelska →  persiska
tackad 2 gånger
Leonard Cohenتو مي خواهي تاريكترباشدvideo engelska →  persiska
tackad 3 gånger
engelska →  persiska
tackad 3 gånger
Cats (musical)خاطرهvideo engelska →  persiska2
5
1 röst, tackad 4 gånger
engelska →  persiska
5
1 röst, tackad 4 gånger
Joe Dassinتاکا تاکاتاvideo franska →  persiska
tackad 5 gånger
franska →  persiska
tackad 5 gånger
Leonard Cohenاين بود چیزی كه مي خواستي ؟video engelska →  persiska
tackad 2 gånger
engelska →  persiska
tackad 2 gånger
Leonard Cohenتاريكيvideo engelska →  persiska
tackad 2 gånger
engelska →  persiska
tackad 2 gånger
Ruben Hakhverdyanحكايتvideo Armeniska →  persiska
tackad 9 gånger
Armeniska →  persiska
tackad 9 gånger
Ruben HakhverdyanTalevideo Armeniska →  engelska
tackad 5 gånger
Armeniska →  engelska
tackad 5 gånger
Charles AznavourMy touching lovevideo franska →  engelska
tackad 11 gånger
franska →  engelska
tackad 11 gånger
Serge LamaFrom Adventure to Adventurevideo franska →  engelska
tackad 6 gånger
franska →  engelska
tackad 6 gånger
Michel SardouRed franska →  engelska
tackad 7 gånger
franska →  engelska
tackad 7 gånger
Jeane Mansonپيش از وداع با يكديگرvideo franska →  persiska
tackad 7 gånger
franska →  persiska
tackad 7 gånger
Lara Fabianناميراvideo franska →  persiska
tackad 4 gånger
franska →  persiska
tackad 4 gånger
Georges Bizetهابانرا ( عشق پرنده ايست عصيانگر)video franska →  persiska1
5
1 röst, tackad 7 gånger
franska →  persiska
5
1 röst, tackad 7 gånger
Dalidaحرف حرف حرفvideo franska →  persiska1
5
1 röst, tackad 9 gånger
franska →  persiska
5
1 röst, tackad 9 gånger
Édith Piafحرفهاي عاشقانه franska →  persiska
tackad 5 gånger
franska →  persiska
tackad 5 gånger
Serge Lamaآخرين بوسهvideo franska →  persiska1
5
1 röst, tackad 6 gånger
franska →  persiska
5
1 röst, tackad 6 gånger
Andrea Bocelliبرگهاي بي جانvideo franska →  persiska
tackad 2 gånger
franska →  persiska
tackad 2 gånger
Ruben HakhverdyanTalkative rainvideo Armeniska →  engelska
tackad 8 gånger
Armeniska →  engelska
tackad 8 gånger
Serge LamaThe last kissvideo franska →  engelska5
tackad 11 gånger
franska →  engelska
tackad 11 gånger
Charles AznavourBecausevideo franska →  engelska4
5
1 röst, tackad 32 gånger
franska →  engelska
5
1 röst, tackad 32 gånger
Charles AznavourTo love youvideo franska →  engelska
tackad 9 gånger
franska →  engelska
tackad 9 gånger
Wiesław Musiałowskiشعري كوتاه از عشقي ماندگارvideo polska →  persiska
tackad 3 gånger
polska →  persiska
tackad 3 gånger
Ginette Renoكمي بالاتر، كمي دورترvideo franska →  persiska
tackad 3 gånger
franska →  persiska
tackad 3 gånger
Cindy Danielزير باراني از ستارهvideo franska →  persiska
tackad 4 gånger
franska →  persiska
tackad 4 gånger
Alma (France)سرود خاكسپاريvideo franska →  persiska
tackad 5 gånger
franska →  persiska
tackad 5 gånger
Grégory Lemarchalپیام اضطراری از یک ساکن زمینی پریشانvideo franska →  persiska
tackad 4 gånger
franska →  persiska
tackad 4 gånger
Sopranoبا ارزش منvideo franska →  persiska
tackad 4 gånger
franska →  persiska
tackad 4 gånger

Pages