hankeat

Namn:
Han Keat Lim 林汉杰
Medlem sedan:
08.11.2011
Roll:
Editor
Poäng:
5153
Emblem:
Top Transcriptioner 2020Top Transcriptioner 2020
Bidrag:
477 översättningar, 4 transliterations, tackad 4765 gånger, har uppfyllt 82 begäranden, har hjälpt 45 medlemmar, har transkriberat 155 låtar, added 3 idioms, explained 3 idioms, har lämnat 267 kommentarer
Språk
Modersmål
kinesiska
Behärskar
kinesiska, engelska, tyska, malaysiska, Chinese (Cantonese), Taiwanese Hokkien
Har lärt sig
engelska, tyska, spanska
Kontakta mig

477 översättningar publicerade av hankeat, 4 transliterations posted by hankeatDetaljerSamtliga översättningar

ArtistÖversättningSpråkKommentarerInfoInfosort ascending
Zhang Xiaotang新送情郎 (xīn sòng qíng láng) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Deng Shen Me Jun赤伶 (chì líng) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Dong Wenhua十五的月亮 (Shí wǔ de yuè liàng) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Anna Lin淚的小花 (lèi de xiǎo huā) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Chen Rui白狐 (bái hú) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
AdaroEs ist ein Schnee gefallen tyska →  engelska tyska →  engelska
Chinese Folk探清水河 (tàn qīng shuǐ hé) kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
Sun Nan留什么给你 (Liú shén me gěi nǐ) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Chang Ho-chirl不是我不小心 (bù shì wǒ bù xiǎo xīn) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Huang Sanyuan無錢的兄弟 Taiwanese Hokkien →  engelskaTaiwanese Hokkien →  engelska
Leslie Cheung打開信箱 (Da hoi seun seung) Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 1 gång
Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 1 gång
闻人听书虞兮叹 (yú xī tàn) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Hailai Amu来跳舞 (lái tiào wǔ) kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
C. TanganaAteo spanska →  engelska
tackad 9 gånger
spanska →  engelska
tackad 9 gånger
Jacky Cheung只有情永在 (zi jau cing wing zoi) Chinese (Cantonese) →  engelskaChinese (Cantonese) →  engelska
Che Jiling最远的你是我最近的爱 (zuì yuǎn de nǐ shì wǒ zuì jìn de ài) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
大笨不该用情 (bat goi jung cing) Chinese (Cantonese) →  engelskaChinese (Cantonese) →  engelska
Allen Deng癡情冢 (Yin-Yang Master OST) (Chīqíng Zhǒng) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Cheng Xiang世界这么大还是遇见你 (shì jiè zhè me dà hái shì yù jiàn nǐ) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Ren Suxi胡广生 (hú guǎng shēng) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Kousuke Atariそれぞれに (Sorezore ni) japanska →  engelskajapanska →  engelska
Dan Zeng Ni Ma九月 (jiǔ yuè) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Yue Yunpeng最亲的人 (zuì qīn de rén) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Mèng Hán爱的暴风雨 (ngoi dik bou fung jyu) Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 1 gång
Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 1 gång
Samuel Tai想你想得好孤寂 (xiǎng nǐ xiǎng dé hǎo gū jì) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Michael Kwan倆忘煙水裡 (loeng mong jin seoi leoi) Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 3 gånger
Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 3 gånger
Han Hong一个人 (Yī gè rén) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Sandy Lam不必在乎我是谁 (It doesn't matter who i am) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Jody Chiang酒後的心聲 (Jiu hao e shih shen) Taiwanese Hokkien →  engelska
tackad 2 gånger
Taiwanese Hokkien →  engelska
tackad 2 gånger
Gebi Laofan你的姑娘 (Nǐ de gūniáng) kinesiska →  engelska
tackad 3 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 3 gånger
Jay Chou紅塵客棧 (Hóng chén kè zhàn) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Malay FolkDi Tanjong Katong malaysiska →  engelska1
tackad 1 gång
malaysiska →  engelska
tackad 1 gång
Mr. BieAisyah Isteri Rasulullah malaysiska →  engelska
tackad 3 gånger
malaysiska →  engelska
tackad 3 gånger
Zee AviSiboh Kitak Nangis malaysiska →  engelskamalaysiska →  engelska
Anna Lin昨夜星辰 (Zuó yè xīng chén) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Fei Yu-Ching送你一把泥土 (sòng nǐ yī bǎ ní tǔ) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Jacky Cheung枕边月亮 (zhěn biān yuè liàng) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Chinese Folk道拉基 (Doraji) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Mei Tai我在你左右 (wǒ zài nǐ zuǒ yòu) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Tarcy Su我一个人住 (wǒ yī gè rén zhù) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Endank SoekamtiSampai Jumpa indonesiska →  engelska
tackad 15 gånger
indonesiska →  engelska
tackad 15 gånger
Leo Ku小指 (Xiǎozhǐ) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Shirley Kwan一首獨唱的歌 (Jat sau duk coeng dik go) Chinese (Cantonese) →  engelskaChinese (Cantonese) →  engelska
Jerry Huang戀愛症候群 (Lian' Ai Zheng Hou Qun) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Jacky Cheung回頭太難 (Huí tóu tài nán) kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
Wakin Chau讓我歡喜讓我憂 (Ràng wǒ huān xǐ ràng wǒ yōu) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Michael Kwan天籟…星河傳說 (Tin laai …sing ho cyun syut) Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 1 gång
Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 1 gång
Hacken Lee舊歡如夢 (Gau fun jyu mung) Chinese (Cantonese) →  engelskaChinese (Cantonese) →  engelska
David Lui朋友別哭 (Péngyǒu bié kū) kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
Hailai Amu別知己 (Bié zhī jǐ) kinesiska →  engelska
tackad 4 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 4 gånger
Liza Wang用愛將心偷 (Jung ngoi zoeng sam tau) Chinese (Cantonese) →  engelskaChinese (Cantonese) →  engelska
Mayday溫柔(還你自由版) (Wēn róu) kinesiska →  engelska
tackad 4 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 4 gånger
Deng Shen Me Jun难渡 (nán dù) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Anita Mui似火探戈 (Chi fo taam gwo) Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 2 gånger
Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 2 gånger
Shirley Kwan难得有情人 (Naan dak yau ching yan) Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 5 gånger
Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 5 gånger
Vivian Chow (周慧敏)最愛 (zeoi oi) Chinese (Cantonese) →  engelskaChinese (Cantonese) →  engelska
Hanggai花斑马 (Huā bānmǎ) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Little Tigers (Taiwan)庸人自扰 (Yung Ren Ce Rau) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Chen Chusheng思念一个荒废的名字 (Sī niàn yī gè huāng fèi de míng zì) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Deserts Chang南國的孩子 (Nán guó de hái zi) kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
Alex To無心傷害 (Wú xīn shāng hài) kinesiska, engelska →  engelskakinesiska, engelska →  engelska
Delphine Tsai不到天荒情不老 (Bù dào tiān huāng qíng bù lǎo) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Mei Tai意難忘 (Yì nán wàng) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Shane Cao千歲寒 (Qian Sui Han) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Richie Ren呢喃 (Nínán) kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
Grace Chang我愛卡力蘇 (Wǒ ài kǎ lì sū) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Sun Lu遗憾 (Yí hàn) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Kelsang metok阿桑桑 (ā sāng sāng) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Chinese Folk敕勒歌:北朝名歌 (chì lēi gē: běi cháo míng gē) Chinese (Classical Chinese) →  engelska
tackad 1 gång
Chinese (Classical Chinese) →  engelska
tackad 1 gång
Hua Zhou老中医 (Lao Zhong Yi) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Jeanette Wang冷冷的夏 (Lěng lěng de xià) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Samantha Lam雨夜鋼琴 (jyu je gong kam) Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 2 gånger
Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 2 gånger
Jane ZhangBe Here kinesiska, engelska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska, engelska →  engelska
tackad 1 gång
Tom Chang 以為你都知道 (yǐ wèi nǐ dōu zhī dào) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Chu Haichen母亲是中华 (mǔ qīn shì zhōng huá) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Sandy Lam为你我受冷风吹 (wèi nǐ wǒ shòu lěng fēng chuī) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Li Qiong山路十八弯 (shān lù shí bā wān) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Qī Shū踏山河 (Tà shānhé) kinesiska →  engelska
tackad 3 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 3 gånger
Paula Tsui心恋 (xīn liàn) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Gejie Rinpo藏缘 (cáng yuán) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Upiak IsilTak Tun Tuang malaysiska, indonesiska →  engelska
tackad 1 gång
malaysiska, indonesiska →  engelska
tackad 1 gång
Pu Shu生如夏花 (shēng rú xià huā) kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
Soccer Anthems MalaysiaJambatan Tamparuli (Anthem Of Sabah Fa) malaysiska →  engelskamalaysiska →  engelska
AtmosferaOriginal Sabahan malaysiska, Övriga →  engelskamalaysiska, Övriga →  engelska
Wulan Tuya站在草原望北京 (zhàn zài cǎo yuán wàng běi jīng) kinesiska →  engelska
tackad 11 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 11 gånger
Timi Zhuo岁岁安好 (suì suì ān hǎo) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Salvatore AdamoGute Reise, Schöne Rose tyska →  engelska10
4.5
2 röster, tackad 2 gånger
tyska →  engelska
4.5
2 röster, tackad 2 gånger
Tong Li愿嫁汉家郎 (yuàn jià hàn jiā láng) kinesiska →  engelska
tackad 5 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 5 gånger
Li Chunhua公子向北走 (gōng zi xiàng běi zǒu) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Ren Suxi我要你 (Wǒ yào nǐ) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Wang Feng等待 (děng dài) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Wèijiāyì忘川的河 (wàng chuān de hé) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Wang Qi可可托海的牧羊人 (Kěkě tuō hǎi de mùyáng rén) kinesiska →  engelska
tackad 13 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 13 gånger
Li Yuan-Jie离人愁 (Li Ren Chou) kinesiska, Chinese (Classical Chinese) →  engelska
tackad 7 gånger
kinesiska, Chinese (Classical Chinese) →  engelska
tackad 7 gånger
Jacky Cheung离人 (Lí rén) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Akšanᠰᡠᠩᡤᠠᡵᡳ ᡠᠯᠠ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳ (sunggari ula enduri) [Sunggari River God] kinesiska, Manchu →  engelska
tackad 2 gånger
kinesiska, Manchu →  engelska
tackad 2 gånger
Akšanᠰᡠᠩᡤᠠᡵᡳ ᡠᠯᠠ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳ (sunggari ula enduri) [Sunggari River God] kinesiska, Manchu → kinesiska
tackad 1 gång
kinesiska, Manchu → kinesiska
tackad 1 gång
Chinese Children Songs月光光 (Jyut gwong gwong) Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 3 gånger
Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 3 gånger
Michelle Pan最愛 (Zuì ài) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
G. ErdenechimegХонгор үр минь (Hongor ür minĭ) Mongoliska →  engelska
tackad 13 gånger
Mongoliska →  engelska
tackad 13 gånger

Pages