Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

velvetnik

Medlem sedan:
29.08.2021
Roll:
Seniormedlem
Poäng:
768
Bidrag:
74 översättningar, 64 låtar, tackad 62 gånger, har uppfyllt 25 begäranden, har hjälpt 19 medlemmar, har transkriberat 2 låtar, har lämnat 3 kommentarer
Språk
Modersmål
kinesiska, engelska
Intermediate
Chinese (Cantonese), ryska
Beginner
tyska, japanska, koreanska, latin, spanska
Kontakta mig

74 översättningar publicerade av velvetnikDetaljerSamtliga översättningar

ArtistÖversättningSpråkKommentarerInfoInfosort ascending
Lexie Liu好吗, 好啦, 好吧 (OK, OK, OK) (hǎo ma, hǎo la, hǎo ba) engelska, kinesiska →  engelska engelska, kinesiska →  engelska
Akini Jing人 Ren (rén) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Akini Jing骨头 (Over the Bones) kinesiska, engelska →  engelskakinesiska, engelska →  engelska
jiafeng未来不是那样的 The Future Is Not Like That (wèi lái bù shì nà yàng de) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Faye Wong棋子 (Qí zǐ) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Faye Wong只愛陌生人 (Zhǐ ài mò shēng rén) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Chyi Chin夜夜夜夜 (Yè yè yè yè) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Tang Dynasty国际歌 (guó jì gē) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
CrestWonderholic kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Jay Chou土耳其冰淇淋 (Tǔ ěr qí bīng qí lín) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Jay Chou四季列車 (Sì jì liè chē) [Four Seasons Train] kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Jay Chou還在流浪 (hái zài liú làng) kinesiska →  engelska
tackad 3 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 3 gånger
Faye Wong無常 (Wú cháng) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Faye Wong色诫 (sè jiè) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Faye Wong掙脫 (Zhēng tuō) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Jay Chou最偉大的作品 (Zuìwěidà de Zuòpǐn) kinesiska →  engelska
tackad 3 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 3 gånger
Jay Chou免費教學錄影帶 (Miǎnfèi jiào xué lùyǐng dài) [Free Tutorial Video] kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Jay Chou嘻哈空姐 [Hip-hop Flight Attendant] (Xī hā kōng jiě) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
jiafeng微博战争 Twitter War (wēi bó zhàn zhēng) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Tong Yan一个女王 (Yī gè nǚ wáng) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Sarah Wong 午夜探戈 (Ng ye taam gwo) Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 1 gång
Chinese (Cantonese) →  engelska
tackad 1 gång
fraxiomburnout engelska → kinesiska engelska → kinesiska
jiafeng陪你玩手機 FaceTime Love (péi nǐ wán shǒu jī) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
jiafeng可爱没用 Useless Cuteness (kě ài méi yòng) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
jiafeng愛你愛到 (ài nǐ ài dào) kinesiska, engelska →  engelskakinesiska, engelska →  engelska
jiafeng世界卑 World Class Humble (shì jiè bēi) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
jiafeng我在故宫修电脑 (wǒ zài gù gōng xiū diàn nǎo) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
jiafeng圓寂少女 Parinirvana Shoujo (yuán jì shǎo nǚ) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
Zhou Xun幸福花园 (Xìngfú huāyuán) kinesiska →  engelskakinesiska →  engelska
IC3PEAKЕщё (Yeshchyo) ryska → kinesiska ryska → kinesiska
IC3PEAKTRRST engelska, ryska → kinesiska engelska, ryska → kinesiska
IC3PEAKУ меня нет друзей (U menya net druzey) ryska → kinesiska ryska → kinesiska
Jay Chou夜的第七章 [Chapter Seven] (Yè de dì qī zhāng) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Tarja TurunenIn For A Kill engelska → kinesiska engelska → kinesiska
EvanescenceLose Control engelska → kinesiska
tackad 1 gång
engelska → kinesiska
tackad 1 gång
Within TemptationAngels engelska → kinesiska engelska → kinesiska
The CureBloodflowers engelska → kinesiska engelska → kinesiska
Within TemptationFaster engelska → kinesiska
tackad 2 gånger
engelska → kinesiska
tackad 2 gånger
Lil SuzyTake Me In Your Arms engelska → kinesiska engelska → kinesiska
Regina SpektorRejazz engelska → kinesiska
tackad 1 gång
engelska → kinesiska
tackad 1 gång
GarbageMilk engelska → kinesiska engelska → kinesiska
Kate BushJames and the Cold Gun engelska → kinesiska engelska → kinesiska
Kate BushWuthering Heights engelska → kinesiska engelska → kinesiska
GarbageNight Drive Loneliness engelska → kinesiska
tackad 1 gång
engelska → kinesiska
tackad 1 gång
CocoRosieTekno Love Song engelska → kinesiska engelska → kinesiska
GarbageI Think I'm Paranoid S engelska → kinesiska
tackad 1 gång
engelska → kinesiska
tackad 1 gång
Faye Wong香奈儿 (Xiāng nài ér) kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
kinesiska →  engelska
tackad 1 gång
Jay Chou藍色風暴 ( Lán sè fēng bào) [Blue Storm] kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
Jay Chou哪裡都是你 (Nǎlǐ dōu shì nǐ) [You are everywhere] kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
kinesiska →  engelska
tackad 2 gånger
Jay Chou伊斯坦堡 (Yī sī tǎn bǎo) [Istanbul] kinesiska →  engelska1
5
1 röst, tackad 2 gånger
kinesiska →  engelska
5
1 röst, tackad 2 gånger
Goo Goo DollsIris engelska → kinesiska
tackad 1 gång
engelska → kinesiska
tackad 1 gång
Tori AmosYes, Anastasia engelska → kinesiska engelska → kinesiska
Tori Amosi can't see New York engelska → kinesiska engelska → kinesiska
Tori AmosCruel engelska → kinesiska engelska → kinesiska