Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stå med Ukraina!
  • Văn Mai Hương

    Ước Mơ Của Mẹ → översättning till engelska

Share
Font size
Originaltexter
Swap languages

Ước Mơ Của Mẹ

Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào
Đã quá lâu, chẳng còn ai hỏi mẹ như thế
Suýt chút nữa, mẹ cũng quên mình từng thế nào.
Cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời riêng mình.
Khi còn bé, mẹ ước sau này lớn lên
Mẹ sẽ tung bay, đi khắp chân trời nhân thế
Rồi bỗng nhiên một ngày, trong mẹ có con
Ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ...
Mẹ cũng quên dần quên, ước mơ của mẹ là gì
Mẹ vẫn đang bận lo, làm sao có một bữa cơm no
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình.
Vài năm trước mẹ vẫn thấy con đùa vui trước sân
Thế mà giờ đây, con lớn nhanh sau ngần năm ấy
Rồi con cũng có ước mơ riêng mình
Và con cũng cố gắng theo hết mình
Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ.
Ước muốn khi xưa,
Mẹ cất lại, như một kỷ niệm
 
Översättning

Mother's Dream

I (Child) never ask what your dream (her/his mother) is
For a long time, no one asks you like this
You almost forgot who you was
You have your own dream, dream to live your own life.
When you was young, you had a dream that
When you grow up, you will travel all around the world
All of a sudden, you have me in your life
Your dream has suddenly changed into me
You gradually forgot what your dream was
You are busy with a meal with full of food
The world out there is so vast
Your world is me, is my happiness, is my house, is my family.
Few years ago, you still saw me playing in the yard
But now I have grown up after those years
Then I also have my own dream
And I also try my best.
My dear child, just dream for me too.
The bygone dream
You've hidden it like a memory
 
Kommentarer
Read about music throughout history