Reklam

Всичко (Vsichko) ( översättning till engelska)

Всичко

Пристигна тук със драмите ти - от кого са?
Имам си свои, защо и чужди да износвам.
Не пипай чувствата ми мръсен - зад стъкло са,
остават отпечатъци, които нося.
Няма виновни, трябваше да си направя извод -
една и съща грешка втори път е вече избор.
Не мога да се заблудя, за да се влюбя,
не мога да си позволя да се изгубя.
Изгубя ли себе си знам, че губя всичко.
Не искам извинения - няма нищо.
Вярвах на мечти, които ти продаде ми,
но се уморих да се обичам и за двама ни.
 
Изглежда ми, че имаш нужда някой да те научи,
няма да повярваш какво ще ти се случи.
Не си готов, не си готов, нека да те науча,
трябва да те науча...
 
Не знаеш как да обичаш, зат'ва се правиш на друг
и може да го отричаш, но те направих на луд.
Да, аз знам и ти знаеш, след мене вече си друг,
ще съм любезна сега да се изпратя сама.
 
Не знаеш как да обичаш, зат'ва се правиш на друг
и може да го отричаш, но те направих на луд.
Да, аз знам и ти знаеш, след мене вече си друг,
ще съм любезна сега да се изпратя сама.
 
Късни обаждания с вина в тона ти,
разказваш ми за наши снимки в телефона ти.
Клишета, цитати, кажи, че шегуваш се,
зная целта ти, времето губиш си.
Знам, никой не обича да заспива сам.
В късните ти мисли - обещавам ти, че там
ще разбереш, че имахме всичко
и мен ако нямаш, значи нямаш нищо.
След хиляди "Обичам те", раздадени нахалост
в реалности измислени отново се проваляш.
Вярваш на мечти, които сам продаде си,
рестото вземи и се обичай и за двама ни.
 
Изглежда ми, че имаш нужда някой да те научи,
няма да повярваш какво ще ти се случи.
Не си готов, не си готов, нека да те науча,
трябва да те науча...
 
Не знаеш как да обичаш, зат'ва се правиш на друг
и може да го отричаш, но те направих на луд.
Да, аз знам и ти знаеш, след мене вече си друг,
ще съм любезна сега да се изпратя сама.
 
Не знаеш как да обичаш, зат'ва се правиш на друг
и може да го отричаш, но те направих на луд.
Да, аз знам и ти знаеш, след мене вече си друг,
ще съм любезна сега да се изпратя сама.
 
Inskickad av jargjarg Tor, 08/02/2018 - 09:25
Senast ändrad av ltlt Tor, 21/05/2020 - 08:36
Anmärkning:

Source:

YouTube video's description.

översättning till engelska engelska
Align paragraphs

Everything

Versioner: #1#2
You arrived here with dramas - who are they from?
I have my own, why should I bear someone else’s?
Don’t touch my feelings with filthy hands, they are behind a glass. Finger prints are left which I end up carrying.
No one is guilty, I should have came to a conclusion that the same mistake a second time around is a choice.
I can’t fool myself so that I fall in love,
I can’t afford to lose myself.
If I lose myself I know that I lose everything.
I don’t want apologies - it’s fine.
I believed dreams which you sold to me,
but I grew tired of loving myself for the both of us.
 
It seems to me that you need someone to teach you,
you won’t believe what is about to happen to you.
You’re not ready, you’re not ready, let me teach you, I have to teach you.
 
You don’t know how to love so you pretend to be someone else, and you may deny it but I drove you crazy.
Yes I know, and you know, that after me you’re no longer the same.
I’ll be kind enough now, to let myself out.
 
You don’t know how to love so you pretend to be someone else, and you may deny it but I drove you crazy.
Yes I know, and you know, that after me you’re no longer the same.
I’ll be kind enough now, to let myself out.
 
Late night calls with guilt in your tone,
you’re telling me about photos of us in your phone.
Cliches and quotes, you have got to be kidding me.
I know your end goal, but you’re wasting your time.
I know, nobody likes to fall asleep alone.
In your late night thoughts - I promise you, there you will understand that we had it all, and that if you don’t have me you don’t have anything at all.
After thousands of “I love you”s given away shamelessly, in made up realities you fail once again.
You believe in dreams you sold to yourself,
take the change and love yourself enough for the both of us.
 
It seems to me that you need someone to teach you,
you won’t believe what is about to happen to you.
You’re not ready, you’re not ready, let me teach you, I have to teach you.
 
You don’t know how to love so you pretend to be someone else, and you may deny it but I drove you crazy.
Yes I know, and you know, that after me you’re no longer the same.
I’ll be kind enough now, to let myself out.
 
You don’t know how to love so you pretend to be someone else, and you may deny it but I drove you crazy.
Yes I know, and you know, that after me you’re no longer the same.
I’ll be kind enough now, to let myself out.
 
Tack!
Inskickad av Petka344Petka344 Mån, 21/10/2019 - 04:23
Reklam
Översättningar av "Всичко (Vsichko)"
engelska Petka344
Maria Ilieva: Topp 3
Kommentarer
Read about music throughout history