Reklam

อย่าร้อนตัว (Yàa rón dtuua) (Translitteration)

อย่าร้อนตัว

ไม่เห็นต้องอารมณ์เสีย
กับคำที่ฉันเอ่ยถาม
ว่าเขาคนนั้น เป็นใคร
ก็แค่อยาก รู้
มันผิดใช่ไหมหรือไม่ควร
ยุ่งเรื่องของเธอ
 
แต่ฉันนั้นคือคนรัก
และเรายังไม่เลิกกัน
ใจฉันก็ยังคงหึงเธอ
ไม่เคยบอกฉัน
และท่าทีของเธอก็ยิ่งทำ
ให้ต้องสงสัย
 
ไม่ได้จับผิด
เธอฟ้องตัวเองทุกอย่าง
แสดงอาการให้ข้องใจ
 
อย่าร้อนตัวถ้าไม่ได้ทำ
ถ้าเธอไม่ได้มีใคร
เสียงดังโวยวายทำไม
งงที่เธออารมณ์ร้าย ใส่ฉัน
หรือทำอะไรออกไป
แทงใจของเธอ
 
จะร้อนตัวไปเพื่ออะไร
ถ้าใจยังดีอยู่จริง
ยิ่งมีอาการเท่าไร
มันยิ่งทำให้ดูรู้ เท่านั้น
ว่าฉันกำลังเข้าใจ
ความจริงที่เธอ ปิดบังเอาไว้
 
ถ้าเพื่อนก็แค่บอกกัน
เท่านั้นฉันก็เข้าใจ
จะได้ไม่กังวล อย่างนี้
นี่เธอปิด ไว้ ไม่บอกกันสักที
ก็ต้องกลัว ก็ต้องระแวง
 
ไม่ได้จับผิด
เธอฟ้องตัวเองทุกอย่าง
แสดงอาการให้ข้องใจ
 
อย่าร้อนตัวถ้าไม่ได้ทำ
ถ้าเธอไม่ได้มีใคร
เสียงดังโวยวายทำไม
งงที่เธออารมณ์ร้าย ใส่ฉัน
หรือทำอะไรออกไป
แทงใจของเธอ
 
จะร้อนตัวไปเพื่ออะไร
ถ้าใจยังดีอยู่จริง
ยิ่งมีอาการเท่าไร
มันยิ่งทำให้ดูรู้ เท่านั้น
ว่าฉันกำลังเข้าใจ
ความจริงที่เธอ
 
อย่าร้อนตัวถ้าไม่ได้ทำ
ถ้าเธอไม่ได้มีใคร
เสียงดังโวยวายทำไม
งงที่เธออารมณ์ร้าย ใส่ฉัน
หรือทำอะไรออกไป
แทงใจของเธอ
 
จะร้อนตัวไปเพื่ออะไร
ถ้าใจยังดีอยู่จริง
ยิ่งมีอาการเท่าไร
มันยิ่งทำให้ดูรู้ เท่านั้น
ว่าฉันกำลังเข้าใจ
ความจริงที่เธอ ปิดบังเอาไว้
 
Inskickad av RujixRujix Ons, 22/09/2021 - 17:06
Translitteration
Align paragraphs

Yàa rón dtuua

Mâi hĕn dtông aa-rom sĭia
Gàp kam têe chăn òiie tăam
Wâa kăo kon nán bpen krai
Gôr kâe yàak róo
Man pìt châi măi rĕu mâi kuuan
Yûng rêuuang kŏng ter
 
Dtàe chăn nán keu kon rák
Láe rao yang mâi lêrk gan
Jai chăn gôr yang kong hĕung ter
Mâi koiie bòk chăn
Láe tâa tee kŏng ter gôr yîng tam
Hâi dtông sŏng-săi
 
Mâi dâai jàp pìt
Ter fóng dtuua eng túk yàang
Sà-daeng aa-gaan hâi kông jai
 
Yàa rón dtuua tâa mâi dâai tam
Tâa ter mâi dâai mee krai
Sĭiang dang woi waai tam-mai
Ngong têe ter aa-rom ráai sài chăn
Rĕu tam à-rai òk bpai
Taeng jai kŏng ter
 
Jà rón dtuua bpai pêuua à-rai
Tâa jai yang dee yòo jing
Yîng mee aa-gaan tâo rai
Man yîng tam hâi doo róo tâo nán
Wâa chăn gam-lang kâo jai
Kwaam jing têe ter bpìt bang ao wái
 
Tâa pêuuan gôr kâe bòk gan
Tâo nán chăn gôr kâo jai
Jà dâai mâi gang-won yàang née
Nêe ter bpìt wái mâi bòk gan sàk tee
Gôr dtông gluua gôr dtông rá-waeng
 
Mâi dâai jàp pìt
Ter fóng dtuua eng túk yàang
Sà-daeng aa-gaan hâi kông jai
 
Yàa rón dtuua tâa mâi dâai tam
Tâa ter mâi dâai mee krai
Sĭiang dang woi waai tam-mai
Ngong têe ter aa-rom ráai sài chăn
Rĕu tam à-rai òk bpai
Taeng jai kŏng ter
 
Jà rón dtuua bpai pêuua à-rai
Tâa jai yang dee yòo jing
Yîng mee aa-gaan tâo rai
Man yîng tam hâi doo róo tâo nán
Wâa chăn gam-lang kâo jai
Kwaam jing têe ter
 
Yàa rón dtuua tâa mâi dâai tam
Tâa ter mâi dâai mee krai
Sĭiang dang woi waai tam-mai
Ngong têe ter aa-rom ráai sài chăn
Rĕu tam à-rai òk bpai
Taeng jai kŏng ter
 
Jà rón dtuua bpai pêuua à-rai
Tâa jai yang dee yòo jing
Yîng mee aa-gaan tâo rai
Man yîng tam hâi doo róo tâo nán
Wâa chăn gam-lang kâo jai
Kwaam jing têe ter bpìt bang ao wái
 
Tack!
tackad 1 gång

©Rujix

Inskickad av RujixRujix Lör, 25/09/2021 - 21:05
Kommentarer
Read about music throughout history