Reklam

Texter av Yves Montand

Yves Montand
SångtexterÖversättningarÖnskningar
À Paris franskavideo engelska #1 #2
grekiska
rumänska
Ami lointain franskavideo engelska
ryska
Barbara franskavideo engelska
ungerska
C'est si bon franskavideo
Le Paris de ... (1964)
engelska
grekiska
tyska
rumänska
Est-ce ainsi que les hommes vivent ? franskavideo engelska
tyska
ryska
Je cherche après Titine franskavideo
Je suis venu à pied franskavideo
Joli mai franskavideo engelska
italienska
ryska
spanska
La Bicyclette franskavideo
La Bicyclette
engelska #1 #2 #3 #4
italienska
spanska
tyska
La chansonnette franskavideorumänska
La complainte de Mandrin franskavideo engelska
spanska
Le chat de la voisine franskavideo
Le dormeur du val franskavideo engelska
turkiska
tyska
rumänska
Le galérien franskavideo engelska
italienska
Le roi Renaud de guerre revient franska
Le temps des cerises franskavideo engelska
spanska
tyska
Les feuilles mortes franskavideo arabiska #1 #2
engelska #1 #2
grekiska
italienska #1 #2
kroatiska
persiska #1 #2 #3
ryska
spanska #1 #2 #3
turkiska
tyska
Italian (Central dialects)
hebreiska
holländska
kinesiska
lettiska
rumänska #1 #2
serbiska #1 #2
Les grands boulevards franskavideo engelska #1 #2
rumänska
Les Mirettes franskavideo engelska
Les roses de Picardie franskavideo
Les routiers franskavideo engelska
italienska
spanska
rumänska
Moi j'm'en fous franskavideo engelska
Mon pote le gitan franskavideo engelska
italienska
spanska
rumänska
Page d'écriture franska
Chante Prévert
engelska
spanska
tyska
Quand tu dors près de moi franskavideo engelska
spanska
turkiska
rumänska
Quand un soldat franskavideo
Rue Saint-Vincent franskavideo engelska
turkiska
Sous le ciel de Paris franskavideo engelska #1 #2 #3
grekiska
kroatiska
ryska
spanska
tyska
kinesiska
Syracuse franskavideo engelska
grekiska
italienska
kroatiska
ryska
Trois petites notes de musique franskavideo engelska
Yves Montand featuring lyricsÖversättningar
Édith Piaf - Elle a... franska engelska
kroatiska
Kommentarer