Zhang Rong Rong - 咖啡 (Ka pi)

  • Artist: Zhang Rong Rong ( 張蓉蓉( Tiunn Iong iong ))
  • Album: 【衝衝衝】(2014)
Reklam
Taiwanese Hokkien
A A

咖啡 (Ka pi)

一杯咖啡 無你攏袂甜
一杯擱一杯 不知什滋味
情淚滴 愛你無勇氣
為你心碎透相思
 
我是夜夜塊想你
望你趕緊返來阮身邊
咱將未來牽乎圓
將情絲變愛的咖啡
有纏綿嘛有苦味
咱兩人的心若春天
 
一杯相思 有我嘛有你
一杯擱一杯 有甜有酸氣
真情意 愛你一世紀
有你永遠酸鹹甜
 
雖然嘛有風雨暝
用心包容用愛相信你
為你犧牲我願意
因為我夢中只有你
這世人這份情意
親像是愛情的咖啡
 
我是夜夜塊想你
望你趕緊返來阮身邊
咱將未來牽乎圓
將情絲變愛的咖啡
有纏綿嘛有苦味
咱兩人的心若春天
 
Inskickad av Joyce SuJoyce Su Ons, 17/07/2019 - 22:27
Tack!

 

Reklam
Video
Zhang Rong Rong: Topp 3
Collections with "咖啡 (Ka pi)"
Kommentarer