Reklam

松都 (Çevriyazım)

  • Sanatçı: Hwang Jin-Yi (황진이)
  • Şarkı: 松都 5 çeviri
  • Çeviriler: Çevriyazım #1, #2, İngilizce, Japonca, Korece

松都

雪中前朝色
寒鐘故國聲
南樓愁獨立
殘廓暮烟香
 
Kinsley LeeKinsley Lee tarafından Pzr, 05/07/2020 - 01:08 tarihinde eklendi
Çevriyazım (metered, poetic, rhyming)
Align paragraphs

Sōng dōu

Versiyonlar: #1#2
huáng zhēn yīzuò
xuě zhōng​​qián cháo sè
hán zhōng gùguó shēng
nán lóu chóu dúlì
cán kuò mù yān xiāng
(huáng zhēn yīzuò)
 
Teşekkürler!
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).
Kinsley LeeKinsley Lee tarafından Pzr, 05/07/2020 - 01:13 tarihinde eklendi
Yorumlar
Read about music throughout history