Paylaşmak
Font Size
Romanca
Romanca

Chaiorie sözleri

Hai, hai, hai cajorije
Hai cibarije
Hai pala mande, mande, mande, mande
mande mande
Hai cajorije
Hai pala mande
Da man siman but milioane milioane
 
Hai, hai, hai cajorije
Hai cibarije
Hai pala mande, mande, mande, mande
mande mande
Hai cajorije
Hai pala mande
Da man siman but milioane milioane
 
Me merav
Pala tute me merav
Oh, ka dzas?
Pala tute me avav
Me cajorije (...)
I solaha man
Kerav tuke baro abijav
 
Me merav
Pala tute me merav
Oh, ka dzas?
Pala tute me avav
Me cajorije (...)
I solaha man
Kerav tuke baro abijav
 
Hai, hai, hai cajorije
Hai cibarije
Hai pala mande, mande, mande, mande
mande mande
Hai cajorije
Hai pala mande
Da man siman but milioane milioane
 
Hai, hai, hai cajorije
Hai cibarije
Hai pala mande, mande, mande, mande
mande mande
Hai cajorije
Hai pala mande
Da man siman but milioane milioane
 
San sukar, cajorije san sukar
Maj sukar sar jek luludzari bar
Da me sem romaro i siman talento
Hem me ni daman kaj nici akana foro
 
San sukar, cajorije san sukar
Maj sukar sar jek luludzari bar
Da me sem romaro i siman talento
Hem me ni daman kaj nici akana foro
 
Hai, hai, hai cajorije
Hai cibarije
Hai pala mande, mande, mande, mande
Mande mande
Hai cajorije
Hai pala mande
Da man siman but milioane milioane
 
Hai, hai, hai cajorije
Hai cibarije
Hai pala mande, mande, mande, mande
mande mande
Hai cajorije
Hai pala mande
Da man siman but milioane milioane
 
Hai, hai, hai cajorije
Hai cibarije
Hai pala mande, mande, mande, mande
mande mande
Hai cajorije
Hai pala mande
Da man siman but milioane milioane
 
Hai, hai, hai cajorije
Hai cibarije
Hai pala mande, mande, mande, mande
mande mande
Hai cajorije
Hai pala mande
Da man siman but milioane milioane
 

 

"Chaiorie" çevirileri
İngilizce #1, #2
Yorumlar