Airborne Blade (OST) şarkı sözleri

Airborne Blade (OST)
Şarkı sözleriÇevirilerİstekler
伞兵献礼 (Sǎn bīng xiàn lǐ)Çince
Airborne Blade OST
写封信给黄继光 (Xiě fēng xìn gěi huáng jì guāng)Çince
Airborne Blade OST
号角 (Hào jiǎo)Çince
Airborne Blade OST
大梦一场 (Dà mèng yī chǎng)Çince
Airborne Blade OST
天降奇兵 (Tiān jiàng qí bīng)Çince
Airborne Blade OST
孤岛 (Gū dǎo)Çince
Airborne Blade OST
敬礼 (Jìng lǐ)Çince
Airborne Blade OST
空军人 (Kōng jūn rén)Çince
Airborne Blade OST
过命的弟兄 (Guò mìng de dì xiōng)Çince
Airborne Blade OST
Airborne Blade (OST) transkripsiyon istekleri
空降传说 Çince 
Airborne Blade OST
Yorumlar
Read about music throughout history