Reklam

阿拉木汗 (Ā Lā Mù Hàn) (Çevriyazım)

  • Sanatçı: Shahrizoda (美丽公主组合)
  • Şarkı: 阿拉木汗 (Ā Lā Mù Hàn) 2 çeviri
  • Çeviriler: Çevriyazım, İngilizce

阿拉木汗

阿拉木汗在哪里
在哪里
 
嘿~~! 吐鲁番西三百六
 
阿拉木汗什么样
身段不肥也不瘦
阿拉木汗什么样
身段不肥也不瘦
 
她的眉毛像弯月
她的腰身像绵柳
她的小嘴很多情
眼睛能使你发抖
 
阿拉木汗什么样
身段不肥也不瘦
 
阿拉木汗住在哪里
吐鲁番西三百六
 
为她黑夜没瞌睡
为她白天常咳嗽
为她冒著风和雪
为她鞋底常跑透
 
阿拉木汗住在哪里
吐鲁番西三百六
 
阿拉木汗什么样
身段不肥也不瘦
 
阿拉木汗住在哪里
吐鲁番西三百六
 
wuhuahua089wuhuahua089 tarafından Pzr, 05/01/2014 - 07:06 tarihinde eklendi
ltlt tarafından en son Perş, 21/05/2020 - 08:44 tarihinde düzenlendi
Çevriyazım
Align paragraphs

a'la'mu'han

Ālā mù hàn zài nǎ lǐ
zài nǎ lǐ
 
hēi tǔlǔfān xi sānbǎi liù
 
ālā mù hàn shén me yàng
shēnduàn bù féi yě bù shòu
ālā mù hàn shén me yàng
shēnduàn bù féi yě bù shòu
 
tā de méi máo xiàng wān yuè
tā de yāo shēn xiàng mián liǔ
tā de xiǎo zuǐ hěn duō qíng
yǎnjīng néng shǐ nǐ fādǒu
 
ālā mù hàn shénme yàng
shēnduàn bù féi yě bù shòu
 
ālā mù hàn zhù zài nǎ lǐ
tǔlǔfān xi sānbǎi liù
 
wèi tā hēiyè méi kēshuì
wèi tā báitiān cháng késou
wèi tā màozhe fēng hé xuě
wèi tā xiédǐ cháng pǎo tòu
 
ālā mù hàn zhù zài nǎlǐ
tǔlǔfān xi sānbǎi liù
 
ālā mù hàn shén me yàng
shēnduàn bù féi yě bù shòu
 
ālā mù hàn zhù zài nǎ lǐ
tǔlǔfān xi sānbǎi liù
 
Teşekkürler!
thanked 1 time
wuhuahua089wuhuahua089 tarafından Pzr, 05/01/2014 - 07:17 tarihinde eklendi
"阿拉木汗 (Ā Lā Mù Hàn)" çevirileri
Çevriyazım wuhuahua089
Shahrizoda: Top 3
Yorumlar
Read about music throughout history