Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Ukrayna'nın Yanında Olun!
  • Тонавтомак

  • 2 çeviri yaptı
    Çevriyazım #1, #2
Share
Yazı tipi boyutu
Orijinal şarkı sözleri

Тонавтомак sözleri

Тонавтомак, тетяй, тонавтомак,
Кода эрямс монень ломань ютксо!
Кода улемс монень, превс путомак, —
Седей куншкас эрьва валонть путса.
 
Тонавтомак, тетяй, прянь кандомо,
Тонавтомак, тетяй, чатьмонеме.
Тонавтомак, тетяй, цидярдомо,
Кунсоломо, тетяй, ды кемеме.
 
Ёвтак, тетяй, кода монень лексемс,
Кода ванстомс ойменть, а ёмавтомс.
Кода шканть ды эрямонть а менстямс,
Кода монень муезенть а правтомс.
 

 

"Тонавтомак ..." çevirileri
Yorumlar
Read about music throughout history