The Change (İbranice translation)

Advertisements
İbranice translation

השינוי

חשבתי שאני חזקה
אני יודעת מה אני צריכה לומר
קפואה במקום
אני נותנת לרגע לחלוף
 
אני צועקת מבפנים
ואני יודעת שאתה מרגיש את הכאב
?אתה שומע אותי
?אתה שומע אותי
 
או-וואו-או-וואו-או
או-וואו-או-וואו-או
 
תגיד שזה נגמר, כן זה נגמר
אך אני צריכה אותך בכל זאת
תגיד שאתה אוהב אותי
אבל זה לא מספיק
 
מעולם לא התכוונתי לשקר
אבל איני הבחורה שאתה חושב שאתה מכיר
אני יודעת שכשאני איתך
כך אני בודדה יותר
 
אני צועקת מבפנים
ואני יודעת שאתה מרגיש את הכאב
?אתה שומע אותי
?אתה שומע אותי
 
או-וואו-או-וואו-או
או-וואו-או-וואו-או
 
תגיד שזה נגמר, כן זה נגמר
אך אני צריכה אותך בכל זאת
תגיד שאתה אוהב אותי
אבל זה לא מספיק
 
לא שאני כזאת שונה
לא שאני לא רואה את הדעיכה
של האור של מה שהיינו פעם
 
אך כיצד אוכל לסלוח לך
אתה השתנית
ואני שקרנית על ידך
אני תכף אצא מדעתי
 
אני צועקת מבפנים
ואני יודעת שאתה מרגיש את הכאב
?אתה שומע אותי
?אתה שומע אותי
 
או-וואו-או
 
אתה חי באשליה
אם נדמה לך שאני עוד שלך
ואני גוססת
כי אני משקרת לעצמי
 
או-וואו-או-וואו-או
או-וואו-או-וואו-או
 
תגיד שזה נגמר, כן זה נגמר
אך אני צריכה אותך בכל זאת
תגיד שאתה אוהב אותי
אבל זה לא מספיק
 
Thomas222 kullanıcısı tarafından Perş, 01/06/2017 - 16:56 tarihinde eklendi
Added in reply to request by Zarina01
Thomas222 tarafından en son Cum, 03/11/2017 - 23:56 tarihinde düzenlendi
İngilizce

The Change

Yorumlar