Cheap Thrills (Vietnamca çevirisi)

Reklam
Vietnamca çevirisiVietnamca
A A

Những Cuộc Vui Rẻ Tiền

[Verse 1]
Nhanh nào nhanh nào, hãy bật đài lên
Đã là tối thứ Sáu rồi và tôi sẽ không tốn thời gian đâu
Làm tóc nào, rồi còn trang điểm nữa
Đã là tối thứ Sáu rồi và tôi sẽ không tốn thời gian đâu
 
[Pre-Chorus]
Đến lúc tôi chạm chân vào sàn nhảy
Chạm chân vào sàn nhảy
Tôi đã có mọi thứ tôi cần
Không đâu, tôi nào có tiền
Không, tôi không có tiền đâu
Nhưng tôi có anh, anh yêu
 
[Chorus]
Cưng ơi em không cần có tiền để có chút vui vẻ đêm nay
(Tôi yêu những cuộc vui rẻ tiền)
Cưng ơi em không cần có tiền để có chút vui vẻ đêm nay
(Tôi yêu những cuộc vui rẻ tiền)
Nhưng tôi không cần tiền đâu
Chừng nào tôi vẫn còn cảm nhận được nhịp beat
Tôi không cần tiền đâu
Chừng nào tôi vẫn còn nhảy múa
 
[Verse 2]
Nhanh nào nhanh nào, hãy bật đài lên
Đã làthứ Bảy rồi và tôi sẽ không tốn thời gian đâu
Làm tóc nào, rồi còn trang điểm nữa
Đã là thứ Bảy rồi và tôi sẽ không tốn thời gian đâu
 
[Pre-Chorus]
Đến lúc tôi chạm chân vào sàn nhảy
Chạm chân vào sàn nhảy
Tôi đã có mọi thứ tôi cần
Không đâu, tôi nào có tiền
Không, tôi không có tiền đâu
Nhưng tôi có anh, anh yêu
 
[Chorus]
Cưng ơi em không cần có tiền để có chút vui vẻ đêm nay
(Tôi yêu những cuộc vui rẻ tiền)
Cưng ơi em không cần có tiền để có chút vui vẻ đêm nay
(Tôi yêu những cuộc vui rẻ tiền)
Nhưng tôi không cần tiền đâu
Chừng nào tôi vẫn còn cảm nhận được nhịp beat
Tôi không cần tiền đâu
Chừng nào tôi vẫn còn nhảy múa
 
[Bridge]
(Tôi yêu những cuộc vui rẻ tiền)
(Tôi yêu những cuộc vui rẻ tiền)
Tôi không cần tiền đâu
Chừng nào tôi vẫn còn cảm nhận được nhịp beat
Tôi không cần tiền đâu
Chừng nào tôi vẫn còn nhảy múa
Oh, oh
 
[Chorus]
[Chorus]
Cưng ơi em không cần có tiền để có chút vui vẻ đêm nay
(Tôi yêu những cuộc vui rẻ tiền)
Cưng ơi em không cần có tiền để có chút vui vẻ đêm nay
(Tôi yêu những cuộc vui rẻ tiền)
Tôi không cần tiền đâu
Chừng nào tôi vẫn còn cảm nhận được nhịp beat
Tôi không cần tiền đâu
Chừng nào tôi vẫn còn nhảy múa
 
[Outro]
La, la, la, la, la, la
(Tôi yêu những cuộc vui rẻ tiền)
La, la, la, la, la, la
(Tôi yêu những cuộc vui rẻ tiền)
La, la, la, la, la, la
(Tôi yêu những cuộc vui rẻ tiền)
La, la, la, la, la
(Tôi yêu những cuộc vui rẻ tiền)
 
NắngNắng tarafından Perş, 01/06/2017 - 20:42 tarihinde eklendi
İngilizceİngilizce

Cheap Thrills

Yorumlar