Şarkı Sözü Biçimlendirme Kuralları

  1. Satır sonları: Şarkı sözlerinin her satırı yeni bir satırda olmalıdır, uygun olduğunda baş harf büyük kullanılmalıdır.

  2. Verse and chorus separation: Differentiate between the verses and the chorus sections by placing them in separate paragraphs. Use line breaks to separate each line and create a visual separation between stanzas.

  3. Satır tekrarı: Belirli bir satır veya bölüm tekrarlanıyorsa "×N" etiketi kullanmak yerine metinde birden çok kez tekrarlanması gerekir.

  4. Noktalama işaretleri: Şarkı sözlerinde noktalama işaretlerini dikkatli kullanın. Sadece gerekli olduğunda açıklık sağlamak, belirli bir satırı veya ifadeyi vurgulamak için kullanmaya odaklanın. Cümle sonlarında nokta kullanmanıza gerek yoktur.

  5. Ek bilgiler: Şarkının yorumlanması açısından önem taşıyan belirli ek açıklamalar varsa bunları gönderenin yorumuna ekleyebilirsiniz veya belirli bölümler için dipnot kullanabilirsiniz. Şarkı metnine yazar hakkında bilgi, şarkı başlığı, link ve benzeri şeyler eklemeyin.

  6. Translation alignment: It is recommended to match the number of lines in the song with the number of lines in the translation. Additionally, it's beneficial to divide them into the same number of paragraphs as in the song. This ensures a seamless reading experience and enhances the functionality of subtitles, if applicable.

  7. Tags such as "[Chorus]" or "[Intro: Otto & Joost]" are permitted under the following conditions: each tag must be on a separate line, and within square brackets.