Reklam

Girls' Generation - Show! Show! Show!

  • Şarkıcı: Girls' Generation ( 소녀시대 / SNSD)
  • Albüm: Oh!
  • Çeviriler: İngilizce
İngilizce, Korece/Romanization
A A

Show! Show! Show!

Show me, show me
Show me, show me
Show me, show me
Hurry, hurry
반짝반짝 Oh 두근두근
하나하나 다 맘에 들어
한눈에 쓱 지나쳐 봐도
너 하나만 꼭 내 스타일인걸
 
[효/유] Hush, hush, hush
[효/유] 너의 마음을 보여 줘
Listen to me
 
(Show me, show me) 아이코 큰일이야
(Show me, show me) 이젠 나 야단났어
(Show me, show me) 자꾸 보고 싶은데
(Hurry, hurry) 아직도 모르겠니
(Show me, show me) Cause I’m ready for you
(Show me, show me) 너도 알고 있잖아
(Show me, show me) 이젠 맘을 보여 줘
(Hurry, hurry) 다가와 속삭여 줘
 
Whoa uh 이런 정말 대단해
아찔하게 네게 빠져들어
수백만 번 고민해 봐도
내 심장은 Automatic인걸
 
[수/윤] Hush, hush, hush
[수/윤] 너의 마음을 보여 줘
Listen to me
 
(Show me, show me) 아이코 큰일이야
(Show me, show me) 이젠 나 야단났어
(Show me, show me) 자꾸 보고 싶은데
(Hurry, hurry) 아직도 모르겠니
(Show me, show me) Cause I’m ready for you
(Show me, show me) 너도 알고 있잖아
(Show me, show me) 이젠 맘을 보여 줘
(Hurry, hurry) 다가와 속삭여 줘
 
Show me, show me yeah
Show me baby 숨기려 하지 말고
어떻게 하나요 날 흔들지 말아 줘요
Ooh yeah
 
If you wanna be my boy
I’m gonna be with you, forever and more
Just tell me that you love me
I’ll be there, right? Alright
Just for you
 
(Show me, show me) 아이코 큰일이야
(Show me, show me) 이젠 나 야단났어
(Show me, show me) 자꾸 보고 싶은데
(Hurry, hurry) 아직도 모르겠니
(Show me, show me) Cause I’m ready for you
(Show me, show me) 너도 알고 있잖아
(Show me, show me) 이젠 맘을 보여 줘
(Hurry, hurry) 다가와 속삭여 줘
 
LarryInfiresMeLarryInfiresMe tarafından Çarş, 07/06/2017 - 23:00 tarihinde eklendi
ltlt tarafından en son Cum, 14/12/2018 - 09:02 tarihinde düzenlendi
Teşekkürler!1 teşekkür aldı

 

Reklam
Video
"Show! Show! Show!" çevirileri
Yorumlar