Reklam

古丽 (Guli) (Çevriyazım)

  • Sanatçı: Shahrizoda (美丽公主组合)
  • Şarkı: 古丽 (Guli) 2 çeviri
  • Çeviriler: Çevriyazım, İngilizce

古丽

有多少小姑娘都叫古丽
我不知道那个古丽就是你
为什么你有一个花一样的名字
是不是古丽都比鲜花美丽
 
古丽古丽 梦中的你
古丽古丽 美丽无比
古丽古丽 你在哪里
古丽古丽 在我心里
 
叫古丽的全都是维吾尔姑娘
维吾尔人总和花朵生活在一起
漫漫狂沙吹 落了天山上的花朵
维吾尔的小女子还是神秘秘
 
古丽古丽 梦中的你
古丽古丽 美丽无比
古丽古丽你在哪里
古丽古丽在我心里
 
kerakemaskerakemas tarafından Pzr, 05/01/2014 - 04:36 tarihinde eklendi
ltlt tarafından en son Perş, 21/05/2020 - 08:44 tarihinde düzenlendi
Ekleyenin yorumları:

Lyrics transcribed by YouTube user: gingiskhan100

Çevriyazım
Align paragraphs

Gǔ Lì

Yǒu duō shǎo xiǎo gū 'niang dōu jiào gǔ lì
wǒ bù zhī dào nàgè gǔ lì jiù shì nǐ
wèishé me nǐ yǒu yīgè huā yīyàng de míng zì
shì bùshì gǔ lì dōu bǐ xiān huā měi lì
 
gǔ lì gǔ lì mèng zhōng de nǐ
gǔ lì gǔ lì měilì wúbǐ
gǔ lì gǔ lì nǐ zài nǎlǐ
gǔ lì gǔ lì zài wǒ xīnlǐ
 
jiào gǔ lì de quándōu shì wéiwú 'ěr gū 'niang
wéiwú 'ěr rén zǒnghé huāduǒ shēng huó zài yīqǐ
mànmàn kuáng shā chuī luòle tiān shān shàng de huāduǒ
wéiwú 'ěr de xiǎo nǚzǐ háishì shénmì mì
 
gǔ lì gǔ lì mèng zhōng de nǐ
gǔ lì gǔ lì měi lì wú bǐ
gǔ lì gǔ lì nǐ zài nǎ lǐ
gǔ lì gǔ lì zài wǒ xīn lǐ
 
Teşekkürler!
thanked 1 time
wuhuahua089wuhuahua089 tarafından Pzr, 05/01/2014 - 05:06 tarihinde eklendi
kerakemaskerakemas adlı kullanıcının isteğine karşılık olarak eklendi
"古丽 (Guli)" çevirileri
Çevriyazım wuhuahua089
Shahrizoda: Top 3
Yorumlar
Read about music throughout history