Historia de un amor (Sırpça translation)

Advertisements
Sırpça translation

Istorija ljubavi

Više nisi kod mene, srce
U mojoj duši postoji samo usamljenost
I ako te više ne mogu videti
Zašto mi je Bog navukao da te volim
Da me boli više
 
Uvek si bio razlog mog postojanja
Da te volim za mene bila je religija
U vašim rukama sam našao
Ljubav koja mi je nudila
Vrelinu tvoje strasti
 
To je istorija ljubavi
Pošto nema istog takvog
Zbog toga sam shvatila
Sve je dobro, sve je bolje
To mi je dalo svetlost mom životu
Nakon toga isključite
O kakva je mračna noć
Sve će mi biti vraćeno
 
Uvek si bio razlog mog postojanja
Da te volim za mene bila je religija
U vašim rukama sam našao
Ljubav koja mi je nudila
Vrućinu tvoje strasti
 
To je istorija ljubavi
Pošto nema istog takvog
Zbog toga sam shvatio
Sve je dobro, sve je gore
To mi je dalo osvetljenje u životu
A kada se isključi
O kakva je mračna noć
Sve će mi biti vraćeno
 
Uvek si bio razlog mog postojanja
Da te volim za mene bila je religija
U vašim rukama sam našao
Ljubav koja mi je nudila
Vrrelina tvoje strasti
 
misar kullanıcısı tarafından Salı, 19/06/2018 - 09:53 tarihinde eklendi
İspanyolca

Historia de un amor

Yorumlar