If Only (Mandarin Version) (Çevriyazım)

Reklam
Çevriyazım
A A

If Only

Stai qui vicino a me
Quaggiù, quaggiù
Vedrai, vedrai, vedrai
Tu vali si per me
Qualcosa più dell'oro
Qualcosa come un'alba
Che io aspetto
 
If only we could turn back time
Back to the day we said goodbye
Maybe your heart would still be mine
My love, if only
 
Jìrán ài ràng nǐ zhǎodào duì de wǒ
Ài xiàqù rúcǐ zhēnqiè
Qítā dōu wú suǒ qiú
Zǎo jiù wú jù rènhé wéixiǎn
Zǎo jiù gāi yīqǐ wǎng qián zǒu
Nǐ wǒ què fàngshǒu
 
Rúguǒ néng ràng shíjiān zhé fǎn
Huí dào nèitiān wǒmen fēnkāi
Wǒ huì gǎibiàn nàgè dá'àn
My love, if only
 
Ancora sì, la vita è
Sopra di noi, se sei con me
Maybe your heart would still be mine
My love, if only
 
Maybe your heart would still be mine
My love, if only
 
Tu che muovi il mondo
Tu che soffi forte il vento
If only
 
Fer ChevalierFer Chevalier tarafından Salı, 16/10/2018 - 21:47 tarihinde eklendi
Yazarın yorumları:

Please do not use without permission. Say thanks! Wink smile

If Only (Mandarin Version)

"If Only (Mandarin ..." şarkısına ait daha çok çeviri
Çevriyazım Fer Chevalier
Yorumlar