Jacky Cheung şarkı sözleri

Jacky Cheung
Şarkı sözleriÇevirilerİstekler
一生一火花 (Yat sang yat fo fa)Çince (Kantonca)
Touch of Love (2000)
Çevriyazım
İngilizce
一路上有你 (Yī lù shàng yǒu nǐ)Çince
The Goodbye Kiss (1993)
Çevriyazım
İngilizce
三天两夜 (Sān tiān liǎng yè)ÇinceÇevriyazım
Fransızca
İngilizce
Yunanca
你的名字 我的姓氏 (Nei dik ming ji ngo dik sing si)Çince (Kantonca)
Love & Symphony (1996)
Çevriyazım
İngilizce
別問 (Bié wèn)Çinceİngilizce
原來只要共你活一天 (Yun loi ji yiu gung nei wut yat tin)Çince (Kantonca)
The Never Old Legend (1997)
Çevriyazım
İngilizce
只想一生跟你走 (Ji seung yat sang gan nie jau)Çince (Kantonca)
Me and You (1993)
Çevriyazım
İngilizce
台北不是傷心地 (Tái běi bù shì shāng xīn dì)Çince
想和你去吹吹風 (1997)
吻别 (Wěn bié)Çince
《吻别》(1993)
Çevriyazım
İngilizce #1 #2
咖啡 (kāfēi)ÇinceÇevriyazım
İngilizce
Yunanca
太陽星辰 (tàiyáng xīngchén)ÇinceÇevriyazım
İngilizce
她来听我的演唱会 (tā lái tīng wǒ de yǎnchànghui)Çince
Walk By (1999)
Çevriyazım
İngilizce
定風波 (dìng fēngbō)ÇinceÇevriyazım
İngilizce
寂寞的男人 (Jik mok dik nam yan)Çince (Kantonca)İngilizce
左右為難 (Zuǒ yòu wéi nán)Çince
心如刀割 (xīn rú dāo gē)ÇinceÇevriyazım
İngilizce #1 #2
心碎了無痕 (xīn suì liǎo wú hén)ÇinceÇevriyazım
İngilizce
忘記你我做不到 (wàngjì nǐ wǒ zuò bù dào)Çince
忘記你我做不到 (1996)
Çevriyazım
Endonezce
İngilizce
情已逝 (Ching yi sai)Çince (Kantonca)İngilizce
情書 (qíngshū)Çince
忘记你我做不到 (1996)
Çevriyazım
İngilizce
情網 (qíngwǎng)ÇinceÇevriyazım
想和你去吹吹风 (xiǎng hé nǐ qù chuī chuīfēng)ÇinceÇevriyazım
İngilizce
愛是永恆 (ài shì yǒnghéng)ÇinceÇevriyazım
İngilizce
愛的卡幫 (Oi dik ka bong)Çince (Kantonca)İngilizce
慢慢 (mànman)ÇinceÇevriyazım
İngilizce
我只想唱歌 (Wo Zhi Xiang Chang Ge)Çince
Wake Up Dreaming (2014)
İngilizce
我應該 (Ngo ying goi)Çince (Kantonca)Çevriyazım
İngilizce
我等到花兒也謝了 (wǒ děngdào huā er yě xièle)ÇinceÇevriyazım
İngilizce
我等到花兒也謝了 (Ngo dang dou fa yi ya je liu)Çince (Kantonca)Çevriyazım
İngilizce
我醒著做夢 (Wǒ xǐng zhe zuò mèng)Çince
Wake-up Dreaming (2014)
Çevriyazım
İngilizce
時間有淚 (shíjiān yǒu lèi)ÇinceÇevriyazım
İngilizce
Rusça
李香蘭 (Lei heung laan)Çince (Kantonca)
《梦中的你》(1990)
Çevriyazım
İngilizce
楚歌 (Cho go)Çince (Kantonca)
電視劇「楚河漢界」插曲 (1985)
İngilizce
樓上來的聲音 (Lau seung loi dik seng yam)Çince (Kantonca)Çevriyazım
İngilizce
每天愛你多一些 (Mui tin oi nei do yat se)Çince (Kantonca)
Lova and Obsession (1991)
Çevriyazım
İngilizce
流星下的願 (liúxīng xià de yuàn)Çince
Snow Wolf Lake
Çevriyazım
İngilizce
深海 (shēnhǎi)ÇinceÇevriyazım
İngilizce
用余生去愛 (yòng yúshēng qù ài)ÇinceÇevriyazım
İngilizce
相思风雨中 (xiāng sī fēng yǔ zhōng)Çinceİngilizce
真愛 (Zhēn'ài)Çince
《真愛新曲+精選》(1995)
Çevriyazım
İngilizce
Endonezce
祝福 (zhùfú)Çince
三年两语
Çevriyazım
İngilizce
离人 (Lí rén)Çinceİngilizce
秋意浓 (qiū yì nóng)Çince
吻别 (1990)
Çevriyazım #1 #2
İngilizce #1 #2
Japonca
Rusça #1 #2
Fransızca
Portekizce
舊情綿綿 (Gau ching min min)Çince (Kantonca)İngilizce
這麼近(那麼遠) (Je mo gan na mo yun)Çince (Kantonca)İngilizce
遙遠的她 (Yiu yun dik ta)Çince (Kantonca)
Amour
İngilizce
霸王别姬 (Ba wong bit gei)Çince (Kantonca)
電視劇「楚河漢界」插曲 (1985)
İngilizce
餓狼傳說 (Ngo long chyun syut)Çince (Kantonca)
Born to Be Wild (1994)
Çevriyazım
İngilizce
Yorumlar
Read about music throughout history