Reklam

Jessi - Star

A A

Star

Everyday I see the stars
Shining bright into my life
Oh yeah, Oh yeah
Fought this battle on my own
Found my strength in love I feel
Everything I do is real for you
For you
 
애초에 짜인 Plan 따윈 없었지
내 뛰는 심장이 쓴 대본 대로 해
난 몰라 뭐가 있는지 저 언덕 뒤엔
가보면 알아 난 그냥 걸었지
날 첨 발견한 교회 합창단
피아노 치며 노래하던 11살
Ma mama said one day u gonna be a star
내게 필요했던 건 단지 그 한마디
떠나 보금자리 꿈 한 다발 어깨에 메고
건너 태평양을 열다섯에 용기 내어
멀리 온 이곳은 내 부모님의 Home
온도에 비해 좀 얇았던 내 옷
무더운 어느 여름 서울 밤은 차
방에 혼자 누워 난 물어 여긴 어딜까
내 진심 어린 거짓말
잘 지내 엄마 걱정 마 Don’t worry ma
 
Everyday I see the stars
Shining bright into my life
Oh yeah, Oh yeah
Fought this battle on my own
Found my strength in love I feel
Everything I do is real for you
For you
 
바뀐 환경 모든 게 다 처음
지금 보다 훨씬 서툴렀던 한국어
낯설어 날 더 낯설어 하는 너
그래도 난 허리 펴고 걸어 나처럼
탄 내 피부 탈색 머리 대조되지
더 빛나지 동그라미 금빛 링 귀걸인
직접 찢은 내 청바지 이건 내 design
못 떨어 가식 없지 버르장머리
You could blame it on the cds my brother bought me
Lauryn hill 윤미래 and the new Ashanti
Road to success but my vision foggy
그때 오빠가 바꿔줬지 흐린 날씨
아빠가 사준 첫차 타고 여기까지 왔지
많은 실수도 있었지 알아 완벽하진 않지
나 다시 되돌아가더라도
I’ll never change this is Jessi everyday
 
Everyday I see the stars
Shining bright into my life
Oh yeah, Oh yeah
Fought this battle on my own
Found my strength in love I feel
Everything I do is real for you
For you
 
Love if you love
Ima Love if you don’t
Ima love if you won’t
Ima love Ima love when I see you
 
Love if you love
Ima Love if you don’t
Ima love if you won’t
Ima love ima love when I see you
 
Teşekkürler!
5 teşekkür aldı
ArchieParkArchiePark tarafından Perş, 30/07/2020 - 11:05 tarihinde eklendi
ArchieParkArchiePark tarafından en son Pzt, 07/09/2020 - 13:58 tarihinde düzenlendi

 

"Star" çevirileri
"Star" içeren koleksiyonlar
lütfen "Star" çevirisine yardım edin
Yorumlar
Read about music throughout history